„Královéhradecký kraj oplývá velkým množstvím architektonických pokladů, o které jsme povinni se starat. Jsem ale přesvědčen, že neméně důležité je zajistit, aby hodnotné stavby vznikaly také do budoucna a tvář naší krajiny tak postupně nedegradovala. Je také nezbytné podporovat, byť symbolicky, kreativní tvůrce, kteří v našem kraji působí," uvedl hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc, který přihlašovatelům úspěšných staveb předával ocenění.

Kromě dvou titulů Stavba roku 2014 Královéhradeckého kraje to byla i dvě čestná uznání a zvláštní cena poroty, která ocenila unikátnost automatické úschovny jízdních kol – královéhradecký Biketower.

Čestné uznání si vysloužila rekonstrukce a dostavba objektu společnosti Level v Náchodě a stejného ocenění se dočkala i rozhledna Milíř u Vysoké nad Labem.

Nejvíce však zazářily jiné dvě stavby na území kraje. První je centrum Elada v Orlických horách.

Vyznačuje se především svou multifunkčností. Vzniklo na místě nevyhovující modlitebny Církve bratrské, kterou plně nahradilo. Vedle toho v sobě ukrývá i mateřskou školu. Budova slouží také k pořádání koncertů, výstav, přednášek a dalších kulturních aktivit, které obohacují život v horské obci Bystré.

V Bystrém jsou na multifunkční církevní stavbu Eladu náležitě hrdí.

„Na stavbě jsem se podílel od prvopočátku až do úplného konce. Elada má opravdu velice účelné využití. Myslím, že si ocenění opravdu zaslouží. Samotného mě ale překvapilo, že takto významné ocenění získal právě církevní projekt," vysvětluje kazatel Církve bratrské v Bystrém Roman Toušek.

I když stavba probíhala výhradně v režii Církve bratrské, může ji využívat také obec, například na různé koncerty a přednášky.

„Když už v Bystrém takové víceúčelové centrum vzniklo, byla by škoda ho co nejvíce nevyužít. Proto jsme obci nabídli možnost tyto prostory také využívat," podotýká Roman Toušek.

Obec je na církevní objekt také náležitě hrdá.

„Jsme velmi rádi, že Elada získala takovéto významné ocenění. V době, kdy se Církev bratrská do stavby pustila, jsem byl členem obecního zastupitelstva. Byl jsem samozřejmě rád, že tato stavba v Bystrém vyroste. Vždy je dobré, když se v obci něco děje," prozradil nově zvolený starosta obce Leoš Ševc.

Ve víceúčelovém centru Církve bratrské v Bystrém má své sídlo také soukromá mateřská škola.

Sám její ředitel Jan Grulich se do stavby aktivně zapojoval. „Jsme na to ocenění velice pyšní. Konkurence byla opravdu veliká. V době, kdy Elada v obci vznikala, nás samozřejmě vůbec nenapadlo, že by mohla získat takové ocenění," svěřuje s radostí ředitel Mateřské školy Trivium Plus Jan Grulich, který je zároveň vedoucím projektu Elada.

Ten také dodává, že podle jeho názoru v konkurenci obstáli a získali tak významné ocenění hlavně kvůli odvaze.

„Do tohoto projektu jsme šli tenkrát na vlastní pěst. Na stavbu nebyly použity žádné dotace," dodává.

Další nejvýše oceněnou stavbou je takzvaný Krtek. Pod tímto názvem, jak Vrchlabští novostavbu v tamním zámeckém parku pojmenovali, se skrývá Krkonošské centrum environmentálního vzdělávání ve Vrchlabí. To vzniklo díky snaze správy Krkonošského národního parku vysvětlovat lidem, jak nejlépe chránit přírodní bohatství našich nejvyšších a nejnavštěvovanějších hor.