„Dle mého názoru to žádná výhra není, obec rozděluje finance mezi dva sbory, ty  použijeme na opravu auta, na jeho provoz a technickou, tím že jsou dvě  družstva, tedy i dvě auta, jsou náklady o dost vyšší," prozradil starosta prvního sboru dobrovolných hasičů Javornice  obec Josef Moravec.
Každý sbor dostane na rok patnáct tisíc na režii provozu.

Starosta druhého sboru Javornice Betlém, kterým se také říká hořeňští hasiči, Miloslav Plodek, to ale vidí jinak.
„Záleží na obci, jakou částku poskytne, i když máme dvojnásobek techniky, kdybychom byli pouze jeden sbor, mohla by být zase částka na provoz nižší. " svěřuje.
O sloučení ale zatím nikdo neuvažoval. „Osobně jsem o tom nepřemýšlel, skalní členové by k tomu asi ani nepřistoupili a současní to také nechtějí. Možná to jednou dají dohromady mladí," vysvětluje Josef Moravec, starosta dolních dobrovolných hasičů.
Ani hasičská družstva na Betlémě o sloučení neuvažují.

„Nemělo by to cenu, občas se objevily nějaké hlasy s tímto nápadem, ale smysl v tom nevidím. Pokud dojde k nějaké záchranné akci, stejně všichni spolupracujeme jako jeden sbor," podotýká Miloslav Plodek, starosta hasičů Javornice Betlém.
Pokud dojde k nějakému zásahu, pracují všichni dohromady jako jeden sbor,  mají totiž i společnou obecní jednotku, ve které jsou dvě družstva Javornice obec i Javornice Betlém.
Jako pozitivum vidí Miloslav Plodek, starosta betlémských hasičů také to, že v obcích je zpravidla čtyřicet až padesát dobrovolných hasičů, v Javornici je jich však dvojnásobek, číslo vystoupá až ke stovce, členská základna je tedy o dost lepší.

„Dle mého názoru je to ale veliká výhoda, navzájem se špičkujeme, každý chce být lepší, tím pádem naše činnost neupadá, jako tomu je třeba v jiných vesnicích, proto se o spojení dohromady nijak výrazně neuvažovalo," dodává Miloslav Plodek.
To, že rivalita mezi místními na soutěžích je zřejmá, potvrzuje i Josef Moravec, když by ale mezi sebou nesoupeřily dva sbory v obci, roli rivalů by prý převzali například sousedi
Rivalita se ukazuje hlavně na hasičských soutěžích, to dokazuje i moto „Není důležité vyhrát, ale porazit Betlémáky", kterým žije družstvo Javornice obec.
Pokud však dojde ke společenským akcím, jako je například hasičský ples, i když ho mají každý zvlášť ve své hospodě, sejdou se na obou bálech vždy příznivci obou sborů a společně si užijí zábavu.
Jak to vidí jiní
Ostatní hasiči z okresu shledávají výhodu hlavně v početnosti. „Záleží na tom, jak to funguje v dané obci. Pokud ale dojde k nějakému požáru nebo záplavám a obec potřebuje pomoc, je výhodou hlavně to, že mají k dispozici větší počet dobrovolníků, kteří mohou přiložit ruku k dílu," říká náměstek starosty okresního výkonného výboru hasičů Otto Ptáček.
Sbor dobrovolných hasičů pro celou ves fungoval  v Javornici  již od roku 1885, po více než dvaceti letech ale část členů ze sboru vystoupila a založila si svůj samostatný v horní části obce, tedy Javornice  Betlém.
Skutečnost, proč k tomu tenkrát došlo, není doposud úplně zřejmá, názory se různí.

„Co vím z kronik, tak v dolní části obce, kde původně sbor fungoval, působilo hodně statkářů a funkcionářů, tato část obce byla movitější, takže si i rozebrali hlavní funkce sboru. Na Betlémě žila spíše chudina, nezbyla na ně tedy ani žádná významná funkce, byli to pouze řadoví členové, a to byl důvod, pro se rozdělili," uvádí Miloslav Plodek.

Josef Moravec to vidí trochu jinak: „Co vím, tak se říkalo, že na Betlémě dost často hořelo, více než v dolní částí, kde byla hasičárna. Než se odtud dojelo s koňmi na druhou část obce, bylo už po požárů."
Jak to tenkrát bylo, se už asi nedozvíme, od té doby to tak ale zůstalo a možná i napořád.