Na Rychnovsku se do projektu zapojily: modlitebna Církve bratrské v Bystrém, kostel sv. Víta v Častolovicích, kostel sv. Václava a Husův sbor v Dobrušce, kostel P. Marie Bolestné na Homoli, kostel Zvěstování Páně v Ličně, kostel Nanebevzetí P. Marie v Lukavici, kostel Ochranovského sboru při ČCE v Potštejně, kostel sv. Prokopa v Přepychách, Husův sbor a kostel sv. Havla v Rychnově nad Kněžnou, kostel sv. Petra a Pavla ve Voděradech.

V rámci Královéhradecké diecéze se neopakovatelné církevní stavby zpřístupní již podeváté a mottem letošního ročníku je verš z knihy Moudrostí „Za dne jim byla záštitou, noc prozářila hvězdami.“ Výjimečné poslání bude mít Noc kostelů v kostele sv. Prokopa v Přepychách, kde vystoupí vynikající soubor Hradišťan Jiřího Pavlici a výtěžek benefičního koncertu, který začíná v 16 hodin, je určen na dokončení obnovy historických varhan, postavených roku 1872 rychnovským varhanářem Amandem Hanischem.

Dana Ehlová