Důvod k tomu má jednoduchý – chce snížit znečištění ovzduší, které způsobují malé spalovací zdroje.

„Zapojením do programu chce kraj docílit snížení znečištění ovzduší. Připojil se tak k Moravskoslezskému, Středočeskému a Ústeckému kraji, kde už kotlíkové dotace úspěšně fungují,“ prozradila referentka tiskového oddělení kraje Martina Götzová.

Rozdají dvacet milionů

Z krajského rozpočtu půjde na podporu výměny kotlů deset milionů korun, stejnou částkou se na projektu podílí i Státní fond životního prostředí České republiky.

Přijímat žádosti kraj začne už v pondělí. „Žádosti o dotace se budou sbírat na podacím místě v sídle krajského úřadu Královéhradeckého kraje ve vstupní hale vedle recepce od pondělí do vyčerpání vyčleněné částky, nejpozději však do 11. července,“ popsala referentka

Musí dodržet pravidla

Lidé se musí dostavit v úředních hodinách krajské podatelny. Očekává se, že největší počet zájemců přijde hned první den. Získání kotlíkových dotací se však odvíjí hned od několika důležitých pravidel.

„Finanční podpora se vztahuje jen na ty výměny kotlů, které se uskuteční právě až po datu zveřejnění výzvy,“ přiblížil před nedávnem hejtman Lubomír Franc.

Pokud má někdo o dotaci zájem, musí žádost zanést na úřad osobně. Na jedno podání přitom může doručit maximálně jednu.

Uvedení typu kotle je nutnou podmínkou pro další administraci žádosti.

O kotlíkovou dotaci může zažádat vlastník rodinného domu, jeho spoluvlastník, popřípadě vlastník bytové jednotky v takovémto rodinném domě, a to za předpokladu písemného souhlasu ostatních spoluvlastníků.

Finanční dotace v rámci této výzvy se poskytuje formou dotace z rozpočtu kraje nebo Fondu a liší se v závislosti na typu podporovaného kotle. Dotace může dosáhnout nejvyšší sumy šedesát tisíc korun.

O finanční příspěvek můžete požádat, i když si ještě nejste jistí, který kotel vyberete.

„Do žádosti o dotaci a na obálku se uvede pouze kategorie kotle A až E. Po přiznání dotace má žadatel až devět měsíců k určení a instalaci konkrétního typu kotle, který však musí být registrován v seznamu výrobků a technologií. Toto je vhodné konzultovat s výrobcem nebo prodejcem vybraného kotle," dodala Martina Götzová, referentka tiskového oddělení krajského úřadu.