Počítá se s interaktivní expozicí o přírodě a krajině chráněného území i s tematickými přednáškami a exkurzemi. Kolem budovy budou lavičky, přístřešky i dětský koutek. Na protější svah má navíc vést 350 metrů dlouhá visutá lávka, která překlene řeku Zdobnici ve výšce pětatřiceti metrů. Stane se součástí vyhlídkové a naučné stezky Domu přírody, jež naváže na Dětský vodní svět a Louku pěti smyslů.

„Zpřístupnění Domu přírody Orlických hor plánujeme v roce 2021, jsme teprve na začátku. Na rekonstrukci budovy bývalé školy máme stavební povolení, budova je řadu let nepoužívaná a je ve velmi špatném stavu. Na visutou lávku máme projektovou dokumentaci a budeme v nejbližší době podávat žádost na sloučené územní a stavební povolení,“ vysvětluje starosta Zdobnice Petr Novotný.