Toto návštěvnické středisko má vzniknout na místě bývalé obecní školy ve Zdobnici. Na projektu chtějí spolupracovat obec Zdobnice, Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou a Agentura ochrany přírody a krajiny.

Zástupci všech stran se sejdou ve čtvrtek v poledne v rychnovském Kolowratském zámku, aby spolupráci na projektu stvrdili svými podpisy pod dohodou.