Masáž srdce a umělé dýchání – tak vypadalo čtvrteční odpoledne v sídle Oblastního spolku Červeného kříže v Rychnově nad Kněžnou. Novinky v poskytování první pomoci a praktické ukázky resuscitace mohli zhlédnout všichni zájemci na přednášce Jany Janečkové, která se uskutečnila v rámci Týdne vzdělávání dospělých na Rychnovsku, který právě dnešním dnem končí. „S Červeným křížem spolupracuji již od střední školy. Novinkou v resuscitaci je takzvaná europoloha, která je jednodušší a rychlejší,“ informovala Janečková.

Přítomní byli seznámeni mimo jiné také se změnami v autolékárničce, které přicházejí v platnost od 1. ledna, kdy bude například resuscitační rouška nahrazena resuscitační maskou. Ta je při umělém dýchání účinnější. Zmizí naopak spínací špendlík a sterilní obvazy.

V pondělí proběhne nejkratší z nabízených kurzů s názvem Život zachraňující úkony, a sice od 13 hodin v budově ČČK Rychnov nad Kněžnou. Účastníci se zde naučí a prakticky vyzkouší postupy při zvládání stavů přímo ohrožujících život – masivní krvácení, bezvědomí, zástava oběhu, šok, pneumotorax a některá další těžká poranění a vážné stavy.

Tento čtyřhodinový kurz je určen pro širokou veřejnost i pro zaměstnance firem, které tím splní povinnost vyplývající ze Zákoníku práce.