Modrý podklad, okraje ve stylu secesních plakátů, loga Deníku a ATIC (asociace turistických informačních center). Tak vypadá diplom, jímž se může pochlubit IC Opočno, které bylo jmenováno Informačním centrem 2010 v rámci Královéhradeckého kraje. Je toto ocenění zasloužené?

Hlasování přihlášením na webové stránky a kliknutím na příslušný název známe, nic to nestojí, často se může z jednoho počítače odeslat oblíbenému favoritovi víc hlasů. Při hodnocení informačních center to naštěstí neplatilo, hlasy se dávaly pomocí placené SMS zprávy v období od 14. 6. do 31 .8. Zdejší IC, jehož provozovatelem je o.s. Abakus, mělo v té době trochu jinou podobu než dnes, malé výstavy, které jsou zde instalovány, se pravidelně obměňují.
Původní design stavěl na osobnosti Františka Kupky, během prázdnin se IC proměnilo v říši skřítků a jiných pohádkových bytostí, v září pracovníci reagovali na archeologický průzkum - v prostoru byly vystaveny nalezené předměty. Je právě tato různost příčinou vítězství?

„Důležité je, co u nás hledá návštěvník. Máme to už v názvu – chceme informovat, to je zásadní. Kvalitní tištěné materiály jsou dnes už samozřejmostí a má je většina center, poskytujeme si je i vzájemně, aby měl turista širokou nabídku. Opočno má velikou výhodu, má zámek a park, má spoustu slavných rodáků, my se snažíme jen o dobrou propagaci, stejně jako ostatní IC. Myslím, že turisté ocenili hlavně zajímavé a nevšední řešení prostoru, pohádková říše a s ní spojené aktivity pro děti byly pro období prázdnin určitě dobrým nápadem,“ uvažuje o důvodech vítězství vedoucí IC Tereza Rabenseifnerová.

Turistická sezóna skončila, IC teď bude sloužit hlavně občanům. Většina z nich o ocenění neví. „Ještě se to ke mně nedoneslo, ale je to příjemná zpráva.
Byla jsem se tu podívat na výstavě krajky, ta byla překrásná, pravidelně sleduji kulturní novinky, personál je vždy příjemný a ochotný,“ hodnotí centrum Jitka Richterová z Opočna.

(dm)