Jak se vám tu žije, co vás v této obci trápí? Nebo naopak, čím se může pochlubit? Napište nám svůj názor do komentářů na facebook nebo na e-mailovou adresu: jana.kotalova@denik.czjana.kotalova@denik.cz. Můžete poslat i otázku pro starostu.

Budeme rádi i za vaše tipy na zajímavé osobnosti z Bílého Újezdu nebo ty, kteří pomáhají dělat vaši obec lepší. Všechny články z Bílého Újezdu následně najdete v Rychnovském deníku a také zde na webu.

WEB: www.bilyujezd.cz

Deník na návštěvěZdroj: Deník

Něco z historie:

Jako většina východních Čech byla i zdejší oblast už od husitských dob doménou protestantů. Po bitvě na Bílé Hoře došlo k rozsáhlým konfiskacím jednotlivých panství. Panovník při jejich osazování dával přednost cizím katolickým rodům. Jako by nestačily dlouhodobé válečné konflikty, nedostatek obživy a z toho pramenící epidemie. Nyní navíc vzrůstal tlak na poddané opustit jednu z posledních nadějí, svou víru. A tak se množí záznamy o zběhnutí do svobodnější ciziny. Toto vše se samozřejmě promítlo na výrazném úbytku tehdejší populace.

Ve druhé polovině 17. století je dosazen do újezdeckého kostela katolický kněz. Se založením matrik (1663) a pamětních knih se začínají objevovat konečně i informace o životě prostých lidí.

Dozvídáme se o pochodech vojsk přes zdejší území, o drancování, o ničení úrody a následných hladomorech včetně epidemie cholery. Docházelo k častým požárům a zpravidla nezůstalo jen u jediného stavení.

Výraznou změnou v životě vsí bylo zrušení roboty roku 1848. Avšak teprve na konci století se nabytá svoboda začala projevovat intenzivnější spolkovou činností, kdy vznikaly sbory dobrovolných hasičů, oddíly Sokola, ochotnické spolky a řada dalších.