„Stavba druhé etapy obchvatu Opočna probíhá rychleji oproti plánu. Zemní práce jsou dokončené v celém úseku, stejně tak stavba mostu včetně izolací, odvodnění a zábradlí,“ sdělil Deníku náměstek hejtmana Pavel Bulíček.

Podle Jiráňové se v minulých dnech položila kamenná dlažba pod mostem i podél opěrné zdi. Na opěrné zdi se připravuje výztuž pro následnou betonáž římsy. V příštím týdnu se pak položí poslední krytové vrstvy asfaltu v křižovatce Ledce, Opočno, Přepychy až k mostu přes Zlatý potok. „Před mostem zhotovitel položí krytové souvrství a na mostě na litý asfalt položí podkladní vrstvu asfaltobetonu,“ uvedla Jana Jiráňová, vedoucí Oddělení průmyslových zón v Královéhradeckém kraji z Centra investic, rozvoje a inovací.

Vizualizace obchvatu Solnice.
Konečně. Solnici uleví obchvat za půl miliardy, na trase se hrábne už na podzim

Na přelomu srpna a září řidiče čeká dočasná komplikace. Část silnice od čerpací stanice v Opočně ve směru na Čánku bude od 28. srpna do 10. září uzavřená. Důvodem je napojení obchvatu na stávající silnici. Vyplývá to z vyhlášky stavebního úřadu v Dobrušce, který je dostupný například na úřední desce Opočna. Objízdná trasa bude vedena přes silnici II/304 ve směru na Přepychy.

V úseku od mostu po okružní křižovatku U Jordánku ve směru na Dobrušku je trasa obchvatu na násypovém tělese vysokém až osm metrů. „Zde musí před pokládkou krytových vrstev proběhnout nutné a předpokládané dotvarování násypu. Sedání násypu se geodeticky sleduje a nyní se pohybuje v hodnotách jednotek centimetrů za měsíc. Pokud dotvarování násypu skončí před zimou, položí se podkladní asfaltobetonový kryt,“ vysvětlila Jiráňová.

Ilustrační foto.
Křižovatka v Dobrušce se uzavřela, neprojedou ani autobusy

V září a říjnu se pak dokončí práce na vegetačních úpravách. Ještě letos by mělo být hotové i veřejné osvětlení.

Krajský úřad předpokládá, že by se jižní část obchvatu Opočna mohla uvést do zkušebního provozu ve druhé polovině roku 2024. Tím by se podle mluvčího kraje zkrátil termín dokončení stavby o jeden rok. Původní termín dokončení stavby byl 9. května 2025.

„Po zimě se v roce 2024 položí ložní a obrusná vrstva, doplní se a zhutní krajnice, osadí se svodidla a směrové sloupky, dopravní značení a další nezbytné dokončovací práce před zkušebním provozem. Před zprovozněním komunikace je nutné připravit nezbytné dokumenty pro povolení zkušebního provozu,“ doplnila informace Jana Jiráňová.

Takhle vypadala stavba druhé etapy obchvatu loni v červnu:

Jižní část obchvatu Opočna v délce přibližně 1,5 kilometru navazuje na kruhovou křižovatku U Jordánku. Od ní vede trasa přes přemostění Zlatého potoka až k silnici ve směru na Ledce a Třebechovice poblíž benzinové stanice u odbočky na Přepychy.

Severní část obchvatu města se otevřela v srpnu 2020.