Dosud zde totiž byly umístěné stařičké hrací prvky, které neodpovídaly požadavkům bezpečnosti, proto musely být odstraněny.

Prázdný hrací koutek to by byl smutný konec. A tak se přistoupilo k akci, jejímž výsledkem je hřiště s novými hracími prvky. Obrovský kus práce odvedli čánečtí dobrovolní hasiči, kteří odstranili staré houpačky a kolotoč a vykopali původní betonové základy. Hotovo by mělo být do konce července. „Dospěláci" dětem postavili houpačky (dvě závěsné, jednu kyvadlovou a jednu pružinovou) a kolotoč.

Bezpečnost se v dobách minulých tolik neřešila. Majitel pozemku, na němž jsou jakékoliv hrací prvky umístěny, odpovídá za jejich bezpečnost a stav. „Dětské hřiště musí každoročně projít revizí, při které se posuzuje, zda je zařízení ve shodě s předpisy a normami, ověřuje se dopad povětrnostních vlivů a známky rozpadu či koroze. Normy určují i parametry, s nimiž se musí při výstavbě dětských hřišť počítat.

Musí se dodržet nejen stanovené minimální vzdálenosti mezi jednotlivými prvky, ale řeší se i povrch terénu, tedy. dopadová plocha. V Čánce jsou dvě závěsné houpačky, u nichž je výška volného pádu 125 centimetrů. Pod nimi nemůže růst tráva, předpisy stanovují, že pokud je výška větší než jeden metr, musí být použita speciální plocha tlumící náraz, například pryžové desky, písek nebo gumové pružné podložky pokryté umělým trávníkem. „V Čánce jsme použili oblý praný štěrk ve vrstvě 30 centimetrů," přiblížila Jana Mudrochová ze správy majetku města jeden z mnoha předpisů, jimiž se musí město při podobných akcích řídit.