Rada Královéhradeckého kraje odsouhlasila zakázku na vypracování projektové dokumentace pro rekonstrukci stávajícího rodinného domu. Celý projekt by měl stát zhruba 10 milionů korun. „Projekt počítá s demolicí stodoly a rekonstrukcí stávajícího rodinného domu pro dvě domácnosti. Smyslem je zabezpečit pro stávající klienty ústavních zařízení možnost žít v co nejpřirozenějším prostředí, v jakém žijí jejich vrstevníci. Celkem zde bude ubytováno až šest osob. Počítáme s bezbariérovostí, součástí projektu je proto rampa a rovněž byty budou uzpůsobeny lidem na vozících," sdělil radní pro sociální oblast Josef Lukášek a dodal, že v minulosti byli lidé se zdravotním postižením, o které se nemohl postarat rodinný příslušník, nuceni odejít do ústavu. Řada z nich však nepřetržitou péči nepotřebuje. A právě pro takové případy poslouží nové byty. V rámci přípravy bylo zahájeno jednání o koupi objektu pro účely rekonstrukce.

Součástí projektu jsou mimo jiné také stavební práce, které vyžadují zpracování projektové dokumentace a zajištění povolení stavby.
Na vypracování projektové dokumentace včetně autorského dozoru je vypsána veřejná zakázka.

Pro tyto účely kraj poskytne maximálně 920 tisíc korun. Výdaje za kompletní projekt se poté vyšplhají asi na 10 milionů korun. Všechny výdaje budou z 85 % hrazeny evropskými dotacemi z Integrovaného regionálního operačního programu, 5 % přispěje stát, zbytek doplatí kraj ze svého rozpočtu.
V Královéhradeckém kraji se podobný projekt v minulosti uskutečnil například v Plotištích nad Labem nebo v Hořicích, kde byly postaveny dva domy pro tělesně postižené.