Vytlučená či zcela chybějící okna, do prostor bývalé textilky profukuje, prší a sněží ze všech stran - smutná upomínka na slavnou minulost závodu Perla v Doudlebách nad Orlicí.

"Kdysi jsem dělal ekonoma závodu a když jsem v roce 1989 odcházel na ředitelství do Ústí, měl přes 500 zaměstnanců," vzpomíná na dobu, kdy fabrika ještě fungovala, starosta Doudleb nad Orlicí Ivan Keprta.

V části se sice podniká, ale ten zbytek chátrá, místy představuje spíš zbořeniště a žádnou parádu městysi nedělá. Nikdo o něj nemá zájem. Už v minulosti soudní exekutor areál nabídl k prodeji a tento majetek společnosti Global Prosperity Invest s. r. o. v Doudlebách nad Orlicí měl jít do dražby i letos. Ještě před dražebním jednáním naplánovaným na konec září však firma dlužnou částku Všeobecné zdravotní pojišťovně uhradila a soudní exekutor dražební vyhlášku zrušil.

To, jak dnes Perla vypadá, prý mají na svědomí sběrači kovů a další podivné existence: "Vytrhali nejdřív schodiště, rámy oken, jakékoli vedení ze zdí, parkety tam byly, ale těmi se dalo topit, takže je taky vytrhali, střecha je pryč," popisuje starosta.

Sám městys nemá prostředky na to, aby o areál usiloval.

"Letos jsme zahájili projekt rekonstrukce a výstavby kanalizace za přibližně 170 milionů korun i s DPH," vysvětluje Ivan Keprta.

Přesto jeden z pozůstatků Perly díky městysi bude znovu tepat životem. Ve víceúčelové centrum proměnil budovu, v níž měl závod vlastní kuchyň a jídelnu a právě prostory jídelny byl zrenovovány a uzpůsobeny pro kulturní sál. Dříve se tančilo v sále restaurace U Nádraží. Pořádání plesů se zde však neustále prodražovalo, až se tam přestaly konat. Zmíněná restaurace i se sálem jsou v současné době uzavřeny.

"Nový kulturní sál se nám podařilo znovu otevřít zhruba po deseti letech. Bude sloužit pro plesy, zábavy, masopusty, karnevaly a další veselice. Už máme v harmonogramu sedm nebo osm objednaných akcí. Věříme, že to tady bude prosperovat a dlouho úspěšně sloužit," dodává starosta.

První akce už má sál za sebou. Tou úplně první bylo setkání, které se tu uskutečnilo po zpívání koled v místním kostele a rozsvícení vánočního stromu, kde vystoupili i trubači a připraven byl ohňostroj.