„Všechno to byl můj nápad, akce se moc vydařila a přišlo i dost lidí na to, že to byl první ročník. Chtěli bychom vytvořit tradici a příští rok oslovit i školu a družinu ke spolupráci. Vystavované výrobky byly i prodejné, byla to všechno ruční práce našich seniorů,“ uvedla Hana Hašková, která k této příležitosti navařila i vánoční punč.

„Sálem zněly koledy a věřím, že jsme si to všichni užili,“ dodala.