Nyní došlo na rekonstrukci fasády. Pracovat se na ní začalo v květnu tohoto roku. „Do ruky se nám dostala dobová pohlednice po výstavbě školy, přestože detaily nebyly úplně čitelné, i to bylo určitým vodítkem, jak se pokusit fasádu vrátit do roku 1912," uvedl Václav Hynek, který měl rekonstrukci na starosti.

Fasáda školy však není typicky secesní. Jedná se o tu geometrickou, tedy o využití především geometrických tvarů s ortodoxně svislým členěním a výrazem kontrastních barev.

Znovuotevření základní školy v Doudlebách při příležitosti svého výročí

„Několika dobovými úpravami doznala fasáda velkých změn, ne v rytmu secese. Původní styl se vytratil, všechny fasády byly opatřeny hustě šedohnědým střikem a mnohé štukové výzdoby byly odstraněny, hodně z nich jsme v duchu secese doplnili. Samozřejmě spodní partie se nezachovaly vůbec," vysvětlil Václav Hynek.

Avšak rekonstrukce fasády není jedinou opravou za posledních deset let.

„V letech 2003 až 2005 jsme získali dotaci ze státního rozpočtu ve výši 32 milionů korun,  za kterou byla provedena rekonstrukce celé staré budovy, přistavěno nové schodiště s výtahem a vybudováno nové sociální zařízení. Letošní velkou investiční akcí městyse byla oprava historické secesní fasády," řekl starosta Doudleb Jiří Kaplan. Rekonstrukce vyšla zhruba na tři miliony korun.   (ab, cis)

Znovuotevření základní školy v Doudlebách při příležitosti svého výročí