O jejím vítězství rozhodla odborná porota, která letos vybírala z 209 nominovaných společností. Hodnotila ekonomické ukazatele, rating i příběh, který v případě firmy Charvát a.s. odkazuje především na rodinnou tradici.

„Když náš dědeček Zdeněk Charvát firmu zakládal, určitě ho nenapadlo, že jednou budeme vyvážet asfaltové pásy do 15 zemí světa a export bude tvořit více než 70 procent našeho obratu. Jsem přesvědčený o tom, že by měl radost z velkého úspěchu,“ říká vnuk zakladatele, jeden z majitelů a výrobní ředitel Václav Kyncl.

Většina produktů míří do zahraničí

Společnost zaměstnává 130 lidí z Rychnovska. Většina jejích výrobků směřuje na náročný německý trh, ale i do Lucemburska, Maďarska či Estonska.

Patronem projektu Ocenění českých exportérů je uznávaný ekonom Tomáš Sedláček. V kategorii velkých společností soutěžili firmy s ročním obratem vyšším než 500 milionů korun. Za doudlebskou společností Charvát a. s. skončily firmy Farmak a.s. a Agroservis Trading a.s.

„Mimořádné výsledky ryze českých firem v mimořádných podmínkách let 2020/2021 zasluhují obdiv a ocenění. Podniky překonávaly mnohé překážky a ukázaly svoji kreativitu, sílu inovovat a nacházet nové cesty a způsoby komunikace, vytvářely nové organizační systémy, měly sílu jít dál a nepřestat fungovat,“ komentovala těžkosti, s nimiž se podnikatelé museli poprat, zakladatelka Ocenění českých exportérů Helena Kohoutová.

Houževnatost, skromnost, flexibilita

„Zdeněk Charvát říkal, že základními vlastnostmi dobrého podnikatele jsou houževnatost, skromnost, flexibilita, odvaha, schopnost riskovat a bojovat. Sám bojoval s komunistickým režimem, my musíme bojovat s covidovou dobou. Už teď vím, že stejně jako on, i my vyjdeme z této zkušenosti silnější. Jsem opravdu hrdá na ocenění, které jsme získali. Je to zásluha všech našich zaměstnanců, kteří odvádí skvělou práci a společně s námi píšou úspěšnou kroniku dějin Charvát a.s. “ dodala obchodní ředitelka doudlebské firmy Jindřiška Kynclová.

Kategorii malých společností ovládl jeden z průkopníků ve výrobě bezlepkových potravin u nás - firma Nominal. Druhou příčku obsadila společnost Interconti, nabízející produkty pro výrobu plošných spojů a elektrotechniky, a třetí příčku královédvorská konstrukční kancelář Ateliér Technik.

V kategorii středně velkých společností vyhrála rodinná firma ARBYD CZ s.r.o. z Chotíkova z Plzeňského kraje, která se specializuje na design, výrobu a montáž nábytku a interiérů. Druhé místo patří bílovickému dodavateli prvků městského mobiliáře MMcité a.s. a třetí firmě CSO ze Starého Města. Ta začínala v roce 1992 ve studené garáži. Dnes produkuje tisíce různých ultrapřesných výrobků aplikovaných v nejsofistikovanějších systémech civilních letounů, ale také vojenských strojů typu NH90 či Tiger nebo díky spolupráci se spřátelenou brněnskou firmou náročné komponenty vesmírného vědeckého projektu J-Boom.