Prostřednictvím dotazníků mají občané Borohrádku možnost vyjádřit, s čím jsou nespokojeni. Určitě se rozšíří mateřská škola, chybí policie.

 

„Chceme zapojit lidi a rádi bychom, aby se zamysleli, co by pro město bylo přínosné. Věříme, že názory občanů poslouží dobré věci. Pokud by se v dotaznících objevilo něco smysluplného, určitě by se o tom dále jednalo při hodnocení a zpracování plánu,“ uvedl starosta Borohrádku Milan Maček.
Občané se mohou rozhodovat až do příští středy. Někteří již mají jasno, jiní ještě tápou. „Dotazník mám doma ještě nevyplněný. Co ale vím, mnozí si stěžují, že tu není bankomat. To ale asi není v pravomoci města zajistit. Také by bylo dobré, aby ve městě byla policie. Ať už státní, nebo městská. Je zde v plánu otevření nové herny, tak by to jistě bylo ku prospěchu,“ míní Stanislav Florián, majitel zdejší trafiky.

Jisté představy o tom, co by ve městě mohlo nově vzniknout, má i samotný starosta. „Nechceme však ovlivňovat názory občanů. Strategie se rozvíjí ve všech směrech, ale už nyní víme, že budeme potřebovat rozšířit mateřskou školu. O umístění dětí do tohoto zařízení je velký zájem,“ prozradil jeden ze záměrů starosta Maček. Zároveň také zmínil výstavbu nového sídliště a rodinných domků. „Dlouhá léta tato záležitost ve městě stagnovala. Lidé, kteří o pozemky měli zájem, se nakonec rozhodli stavět jinde. To chceme změnit a přivést k nám další mladé obyvatele,“ dodává starosta.

Komise bude ve strategickém plánu řešit podnikání ve městě a konkurenceschopnost, lidské zdroje neboli volnočasové aktivity, infrastrukturu, územní záměry či vzhled města.

Navrženou podobu plánu by mělo zastupitelstvo města schvalovat příští rok v červnu.

 

 

 

Strategie rozvoje města Borohrádku

DOTAZNÍK

____________________________________

Vážená paní,

Vážený pane,

obracíme se na Vás s žádostí o spolupráci a pomoc při zjištění názorů obyvatel trvale žijících v Borohrádku. Výsledky tohoto průzkumu názorů budou využity při zpracování analytické části návrhu Strategického programu rozvoje města Borohrádku.

Považujeme za nezbytné Vás ujistit, že průzkum názorů je zcela anonymní. Vaše rozhodnutí o účasti a pomoci nám je zcela dobrovolné.

Přesto anebo právě proto Vás prosíme : neodmítejte tuto pomoc a využijte svých práv ovlivnit budoucí rozvoj města. Zároveň Vás prosíme o maximální upřímnost a otevřenost. Věříme, že Vaše názory poslouží dobré věci. Ve prospěch města, Vás, ale také příštích generací.

Děkujeme za pomoc, spolupráci a těšíme se na Vaše názory.

____________________________________

1. Jak jste spokojeni smístem, kde žijete, co považujete za největší přednost obce? (Vypište heslovitě):


Vzásadě jsem:

a) velmi spokojen(a) d) spíše nespokojen(a)

b) vcelku spokojen(a) e) velmi nespokojen(a)

c) ani spokojen(a) ani nespokojen(a)

2. Co se Vám vobci nelíbí, co považujete za největší nedostatek?

(Vypište heslovitě.)


3. Jak jste spokojeni súrovní následujících služeb?

(zakroužkujte v každé řádce číslo odpovídající vašemu hodnocení:

1 = dobrá, 2 = nevím, nepoužívám, 3 = nedostatečná)

* oprava a údržba veřejných budov 1 2 3

* oprava a údržba historických památek 1 2 3

* opravy silnic, chodníků, komunikací 1 2 3

* osvětlení 1 2 3

* úroveň ochrany životního prostředí 1 2 3

* odvoz a likvidace odpadu 1 2 3

* úprava obecní zeleně a veřejných prostranství 1 2 3

* telefonické spojení 1 2 3

* spojení veřejnou dopravou 1 2 3

* veřejný pořádek a bezpečnost občanů 1 2 3

* zásobování a úroveň obchodů s potravinami 1 2 3

* zásobování obchodů s ostatním zbožím 1 2 3

* úroveň restaurací 1 2 3

* dostupnost řemeslnických služeb pro domácnost (opravy) 1 2 3

* dostupnost osobních služeb (holičství apod.) 1 2 3

* možnosti podnikání 1 2 3

* užitek z podnikání pro obyvatelstvo 1 2 3

* možnosti zaměstnání 1 2 3

* předškolní zařízení (jesle, školka) 1 2 3

* základní škola 1 2 3

* zdravotní péče 1 2 3

* sociální služby (péče o seniory) 1 2 3

* veřejně prezentovaná činnost spolků a občanských sdružení 1 2 3

* veřejně prezentovaná činnost církví 1 2 3

* rekreační možnosti 1 2 3

* možnosti sportovního vyžití 1 2 3

* nabídka kulturních akcí 1 2 3

* možnosti společenského setkávání 1 2 3

* tradiční oslavy a svátky v obci 1 2 3

* práce městského úřadu 1 2 3

* práce městského zastupitelstva 1 2 3

* informovanost občanů o dění v obci 1 2 3

4. Co byste zlepšili voblasti služeb, které jsou poskytovány ve Vaší obci?


5. Co myslíte, že by vedení města mělo řešit především? (Vypište heslovitě):


6. Kde Vy a Vaše rodina bydlíte? (zatrhněte)

a) ve vlastním RD b) v družstevním bytě c) v obecním bytě d) jinde

x

I) v Borohrádku II) v Šachově

7. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? (zatrhněte)

a) základní b) vyučení c) střední s maturitou d) vysokoškolské

8. Jaké máte zájmy – „koníčky“? (Uveďte, vypište alespoň dva.)


9. Patříte do věkové skupiny:

a) 15-20 b) 21-30 c) 31-40 d) 41-50

e) 51-60 f) 61-70 g) 71-80 h) 81 a více let

10. Když si představíte sami sebe ve své obci za deset let, co by zde podle Vás rozhodně nemělo (a nesmělo) chybět?


Anketní lístek odevzdejte na vtermínu nejpozději do 31.10.2007 :

- podatelna Městského úřadu Borohrádek

- Konzum na náměstí (schránka při vstupu)

- Šachov (odevzdat paní Adamcové)

Anketní lístek je rovněž možno vyplnit elektronicky a zaslat na adresu : strategickyplan@mestoborohradek.cz

Postup při zpracování Strategického plánu rozvoje města Borohrádek:

31. října: ukončení dotazníkové akce

1. - 15. listopadu: příprava jednání komisí o prioritách zařazených do krátkodobého, střednědobého a dlouhodobého plánu rozvoje města

16. - 30. listopadu: projednání všech připomínek v komisích se zájmem dosažení návrhu na jejich zapracování do plánu

Komise: 1. Podnikání a konkurenceschopnost, 2. Lidské zdroje (mj. volnočasové aktivity), 3. Infrastruktura 4. Územní záměry, vzhled města

Prosinec: Zpracování konceptu dokumentu

Leden 2008: Projednání dokumentu v Radě města

Únor - květen: Práce zpracovatele na finální verzi Strategického plánu rozvoje města v návaznosti na Strategii rozvoje Královéhradeckého kraje, Regionální operační program, plán rozvoje mikroregionu, Územní plán města Borohrádek a další dokumenty.

Červen 2008: Schválení dokumentu zastupitelstvem města.

Postup při zpracování dokumentu Strategický plán rozvoje města Borohrádku byl projednán a schválen Zastupitelstvem města Borohrádek dne 26. září 2007.