V areálu nemocnice vznikne nový pětipodlažní pavilon urgentního příjmu, a to jako přístavba stávajícího pavilonu DIGP. Tři podlaží pavilonu DIGP se zároveň zrekonstruují a obě budovy budou propojeny v jeden multifunkční celek.

Psali jsme:

Vizualizace zmodernizované rychnovské nemocnice.
Je to tu. Stavebníci se vrhnou na nový multioborový pavilon rychnovské nemocnice

„Modernizace a dostavba rychnovské nemocnice je jednou z nejdůležitějších investic v rámci rozvoje průmyslové zóny na Rychnovsku. Její hodnota přesahuje 800 milionů korun a přinese centralizaci a zefektivnění lékařské péče, která bude na úrovni 21. století,“ uvedl již dříve hejtman Martin Červíček.

Staveniště, kde má vyrůst nový multioborový pavilon, stavební firma převzala už 17. března. Slavnostní zahájení stavby se koná 12. dubna v 9.30 hodin.

Nový pavilon v sobě zahrne například urgentní příjem, zákrokový sál a sádrovnu, zázemí pro záchrannou službu, oddělení JIP, oddělení ARO, čtyři multioborové centrální operační sály či také lůžkové oddělení chirurgie a lůžkové oddělení ortopedie. V pavilonu DIGP se zmodernizuje hlavní vstup do objektu s nově řešenou vstupní halou, jejíž součástí bude recepce, lékárna a bufet. Moderní podobu získají také onkologický stacionář, ambulantní vyšetřovny s čekárnou, vyšetřovny endoskopie a centrální sterilizace.