Města: Neříkáme ano ani ne

„K transformaci nás nutí změny související s novým zákonem o sociální péči. Snažíme se vytvořit rovné podmínky pro všechny zřizovatele. Čelili jsme totiž kritice, že krajské příspěvkové organizace mají lepší finanční možnosti,“ vysvětluje Plass. Pokud by jednání byla úspěšná, hodlá kraj sociální služby bezúplatně převést na obce. Jednalo by se o domovy důchodců a jeden týdenní stacionář. „Nikde zatím nedošlo k naprostému vyloučení této varianty,“ uvedl.
Někde však panují obavy z finanční nejistoty. „V tuto chvíli neříkáme ani ano ani ne. Pokud bychom měli od kraje převzít domov důchodců, pak bychom ale rádi věděli, jak to bude s financováním provozu. Pokud vezmeme v úvahu, že jeden člověk vyjde domov v průměru na 21 tisíc korun, příspěvek na péči od státu je asi sedm tisíc a z důchodu bychom počítali na další služby také sedm tisíc, pořád nám poslední část chybí. A to jsou peníze, o kterých debatujeme, kde je vzít,“ uvedl starosta Chlumce nad Cidlinou Miroslav Uchytil.
Jiná situace panuje na hradecké radnici. „Rada města už projednala návrh kraje a pověřila mě dalším jednáním. Zatím se kloníme k převzetí domova důchodců, protože je to významný poskytovatel sociálních služeb a město si chce zachovat vliv na jeho fungování,“ sdělil náměstek primátora Martin Soukup.
Pokud by se nepodařilo všechna zařízení převést bezúplatně na obce, pak by se v druhém kole vybíral jiný zřizovatel, kterým by už mohla být právnická či fyzická osoba. Ve třetím kole by pak ze zbývajících zařízení byly vytvořeny obecně prospěšné společnosti.

Více na:

https://rychnovsky.denik.cz/zpravy_region/domovy_rd.html