O osudu domovů důchodců jedná kraj se zástupci měst na Rychnovsku.

„Převod s sebou nese jistá rizika. Nejprve se musíme seznámit s ekonomikou domova důchodců a s vizí, co do budoucna. Teprve poté se zastupitelstvo rozhodne, zda od kraje přijme bezúplatný převod,“ komentoval současný stav starosta města Borohrádek Milan Maček s tím, že pokud by bylo v silách města financovat zdejší domov, o vlastnictví by zde uvažovali.
Zvažovat rizika převodu budou i zástupci Albrechtic. „Domov se zaměřuje na klienty postižené Alzheimerovou chorobou. Máme tu seniory z celého kraje, proto by i vlastníkem měl být kraj,“ uvedl starosta Jaromír Kratěna.

Co se do tištěného vydání nevešlo:

Zastupitelstvo vAlbrechticích bude o možném převodu domova důchodců jednat příští týden.. „Podmínky jsou volné, jsou však jistá rizika sprovozem. Ty musíme uvážit. Teprve poté se rozhodne o tom, zda obec na to vlastnit tuto instituci vůbec má. Rizika však musí zvážit každá obec, které bude převod nabídnut,“ uvedl starosta Albrechtic Jaromír Kratěna. Ve zdejším domově mají okolo 60 klientů a dovolit si velké ztráty tak nemohou.

O převodu zatím uvažují i vBorohrádku. „Samozřejmě zdejší domov má vnašem městě jakousi tradici a historii, kterou bychom chtěli zachovat. Musíme ale také zabezpečit všechny klienty a zatím nevíme, zda financování domova město zvládne,“ sdělil starosta Borohrádku Milan Maček. Zdejší domov má okolo 150 klientů