V Nové Pace je všech pětašedesát lůžek domova pro seniory obsazeno, na umístění zde čeká 45 žadatelů. „Příjem je individuální, neohlížíme se na délku žádostí, ale řídíme se zdravotním stavem klienta a jeho sociální situací,“ vysvětluje k posuzování žádostí ředitel ústavu Vladimír Šimek.

Čekací doba se zde pohybuje od tří do šesti měsíců, přednost mají lidé z Novopacka.

Obdobná situace je v hořickém domově s kapacitou šedesáti lůžek. I tady mají plno a převis žádostí kolem padesáti. Průměrná čekací doba je devět měsíců. Kritéria výběru se řídí zdravotním stavem a závažností situace, v jaké se žadatel nachází.

V Hořicích funguje také Domov se zvláštním režimem, určený osobám, které se nedokáží sami o sebe postarat z důvodu onemocnění stařeckou demencí, Alzheimerovou chorobou a ostatními typy demencí. Padesát lůžek je naplněno, čekací lhůta je i tady devět měsíců.

Jednašedesát lůžek pro seniory má k dispozici téměř šestnáctitisícový Jičín, domov na Novém Městě je stále naplněn a žadatelů je kolem stovky.

„Neposuzujeme, jak tady mají lidé žádosti dlouho, ale přihlížíme k jejich zdravotnímu stavu,“ říká ředitel Tomáš Kolátor.

V Jičíně žadatele o umístění prověřují, evidují jen ty, kteří službu opravdu potřebují. Čeká se tu od týdne až až po čtyři roky.

„Míst je jednoznačně málo, má zde ale vzniknout soukromé zařízení, které by nabídlo další kapacity,“ hodnotí situaci ve městě Tomáš Kolátor.

Podle jeho vyjádření Jičínu v této chvíli chybí i odlehčovací lůžka pro dočasnou péči.

Okresní město nabízí také chráněné bydlení ve 12 bytech pro chronicky a duševně nemocné. Je plně využito.

Od 1. listopadu zde opět zprovozní noclehárnu s šesti lůžky. Funguje od listopadu do 31. března a vloni ji každý den někdo využil. V Jičíně je přibližně skupina patnácti občanů, kteří do ubytovny střídavě docházejí, navíc se přidávají kočující osoby.

Domov důchodců Borohrádek je krajským zařízením, které je umístěno v zámečku z 18. století a v moderní budově v jeho těsném sousedství na břehu Tiché Orlice. V jednolůžkových, dvoulůžkových, třílůžkových a čtyřlůžkových pokojích může najít nový domov až 115 klientů. z celého kraje. V této chvíli je zde stoprocentní obsazenost, na přijetí se čeká přibližně půl roku.

Pilníkovský domov na Trutnovsku poskytuje péči 42 seniorům, i tady je plno a k tomu 60 neuspokojených žádostí o přijetí. Čekací lhůta se zde pohybuje kolem roku a půl. „Jsme krajské zařízení, přetlak o pobyt je veliký,“ říká jedna ze zaměstnankyň zařízení.

Domov U Biřiček v Hradci Králové poskytuje dvě služby, funguje jako domov pro seniory s kapacitou 282 lůžek a Domov se zvláštním režimem s 58 lůžky. Ani v jednom není volná postel a žádostí o přijetí je přitom šest set.

Domov odpočinku ve stáří Justynka Hronov je městským zařízením s kapacitou 67 lůžek. Je zde plno a na přijetí čeká dalších 90 žadatelů. Náchodský domov seniorů poskytuje se 124 lůžky dvě služby (domov seniorů a domov se zvláštním režimem) a má rovněž plně obsazeno. Akutních žádostí je od čtyřiceti do šedesáti.

V kraji fungují i soukromá zařízení, zmapovaná městská a krajská jsou všechna plně obsazena.

Počet neuspokojených žádostí v Královéhradeckém kraji o sociální služby k 31. 12. 2018:

Domovy pro seniory ....................3052
Azylové domy................................118
Domovy se zvláštním režimem.....710
Domovy pro osoby se zdrav. postižením..280
Noclehárny......................................350
Chráněné bydlení............................73
Domy na půl cesty .............................8