Tři nové domky v sousedství stávajícího domova důchodců budou vzájemně propojené. "Budou napojené na kotelnu vedle stojícího domova. Bude třeba také vybudovat přívody inženýrských sítí a součástí stavebních prací bude i přeložka vodoteče. Dokončení stavebních prací předpokládáme na konci roku 2020,“ sdělil radní pro investice Václav Řehoř.

Výstavba bude spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Kraj má již dotaci schválenou.

Místo budoucí výstavby je archeologicky významnou lokalitou, proto bude předběžný archeologický průzkum proveden už v průběhu vyhlášení zakázky, aby případná časová prodleva nezasáhla do harmonogramu stavebních prací.

Stavba silnice, ilustrační foto.
Stavba dalšího obchvatu na Rychnovsku může začít