Ve městě vznikne domov pro seniory, který zde doposud chyběl. Stavba nízkokapacitního zařízení pro poskytování sociálních služeb byla včera slavnostně zahájena.

Nové sociální zařízení, které po svém dokončení propojí stávající budovy v moderní komplex, vyjde na částku přesahující šedesát milionů korun. „Se stavbou by se mělo začít v druhé polovině října. Hotovo by mělo být v červnu 2018," prozradila ředitelka Sociálních služeb města Rychnova Hana Skořepová. Dle jejích slov bude nové sociální zařízení plně fungovat v lednu roku 2019.

Na stavbu se podařilo získat také dotaci. „Celková investice přesáhne 60 milionů korun. Z Královéhradeckého kraje je přislíbena dotace 10 milionů korun, přičemž pět milionů poskytne letos a dalších pět v příštím roce," vysvětluje starosta města Jan Skořepa. Stavbu podpoří také ministerstvo práce a sociálních věcí, dotace se má pohybovat okolo 40 milionů korun, o aktuální výši se rozhodne až podle výběrového řízení. Zbytek pak dofinancuje město ze svého rozpočtu.

Nové zařízení vyroste nedaleko rychnovského Gymnázia F. M. Pelcla, kde mají sídlo sociální služby. Nová budova propojí dvě stávající. Vznikne moderní komplex, který umožní pacientům přecházet z jedné budovy do druhé, aniž by museli chodit ven.

Senioři budou moci nové zařízení využít 
již v roce 2019.

Na slavnostním zahájení, které se konalo v Rychnově v úterý dopoledne, samozřejmě nechyběli zástupci města v čele se starostou Janem Skořepou.
Do Rychnova přijel také senátor Miroslav Antl a náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje Otakar Ruml. Zahájení stavby bylo slavnostně „odklepnuto" kladívky.

Sociální služby města Rychnova nad Kněžnou zde oslavily také významné výročí, a to dvacet let svého fungování. Na zahájení stavby nechyběli ani klienti sociálních služeb a samotní pracovníci.

V objektu má kromě denního stacionáře fungovat také domov důchodců. Objekt bude mít celkem tři patra, v tom třetím budou mít k dispozici své prostory senioři.

„Nová budova nám umožní rozšířit naše služby o 30 lůžek domova pro seniory, zlepší také komfort pro denní stacionář," řekla ČTK Hana Skořepová, ředitelka Sociálních služeb města Rychnova.

Domov důchodců zatím v Rychnově nad Kněžnou chybí. O tuto službu je ale velký zájem.

Sociální služby města Rychnov nad Kněžnou nabízejí vedle denního stacionáře také pečovatelskou službu a domácí zdravotní péči. Například pečovatelskou službu využívá 370 klientů, služby denního stacionáře pak zhruba dvacet seniorů.