V betlému hrají děti od 3 do 17 let, jsou to děti dobrovolných hasičů a děti jejich kamarádů. Tento příběh, který ovlivnil dějiny, pravidelně doprovází svým zpěvem Dětský smíšený sbor ZUŠ z Dobrušky pod vedením Šárky Potůčkové, kdy děti doprovázejí celý příběh zpěvem českých vánočních koled, a Žesťové sdružení Valanky z Dobrušky. Režii a doprovodné slovo k příběhu má Jana Melicharová.

Po betlému pokračuje celý program na sále v místním hostinci, kde se návštěvníci sejdou ke společnému posezení při koledách a vánočních písních, které zpívají opět děti z Dětského  smíšeného sboru ZUŠ a hraje Žesťové sdružení Valanky.

Na sále panuje úžasná předvánoční atmosféra, kterou doprovází teplo a vůně praskajících polen ze starých kamen a vůně domácího cukroví a svařeného vína. Opravdu úžasná atmosféra, kterou mohou vstřebat nejen Domašiňáci, ale i návštěvníci z nedaleké Dobrušky a okolí.  (bn)