Sociální poradna je dostupná v prostorách Domácího hospice Setkání a je k dispozici: nevyléčitelně nemocným pacientům a lidem, kteří o ně pečují, rodinám nebo lidem, kteří zvažují péči o nevyléčitelně nemocného lidem, kteří dlouhodobě pečují o těžce nemocného a nevědí si rady nebo jsou unaveni, pozůstalým v době zármutku po smrti blízkého a lidem v krizové situaci.

„Cílem naší služby je poskytnout informace o možnostech pomoci při doprovázení umírajícího blízkého v domácím prostředí až do smrti a pomoc při zajištění podmínek k péči v domácím prostředí – jedná se například o příspěvek na péči, kompenzační pomůcky,paliativní péče, duchovní a psychologická péče," zní z domácího hospice.


Odborným garantem sociální poradny je Mgr. Ludmila Popová, bližší informace poskytne Martina Vrbová osobně nebo na telefonu 733 694 160. ⋌(red)