Jsou to lidé, kteří vnímají potřebnost hospicové služby a chtějí různými způsoby šířit povědomí o ní. Někteří z nich prožili doprovázení svých nejbližších a vědí ze svých vlastních zkušeností, jak je tato péče důležitá pro důstojný a poklidný odchod z tohoto světa nejen pro umírající, ale i pro ně samotné," prozradila rychnovskému zpravodaji za hospic Martina Ehlová.

Během roku hospic a jeho dobrovolníci uspořádali hned několik zajímavých kulturních akcí. Jejich pestrá činnost zahrnuje opravdu mnoho. „Jsme vděční, že se můžeme poznávat, že můžeme společně hledat, co a jakým způsobem společně realizovat. Člověk nemůže být spokojen, pokud žije jen sám pro sebe. Dávat je radost. Spolupracovat na něčem, co nás přesahuje, je radost velmi obohacující a naplňující," poznamenává Martina Ehlová.

RazítkoHospic uspořádal několik přednášek i hudebních programů. „Díky skvělým nápadům a nadšení jsme mohli rozdat mnoho krásných perníčků ve tvaru srdcí s našim logem, a to nejen na pouti v Lukavici a na podvečerní akci Setkání u piána na rychnovském náměstí. V Rokytnici se kupříkladu konal velmi vydařený benefiční koncert Sboru z hor a souboru Stříbrňák. Zde se také uskutečnila přednáška na téma domácí hospicové péče," podotýká Martina Ehlová, podle jejíchž slov bylo posledním počinem představení Víti Marčíka a následná zajímavá beseda s ním. K tématu doprovázení i dobrovolnictví má totiž tento umělec sám velmi blízko.

„Těšíme se na další setkávání, která nebývají jen o plánování, ale také o sdílení a naslouchání. Vždyť to, co je opravdu důležité, je očím neviditelné.Vždyť správně vidíme jen srdcem. (A.S.Exupéry)," dodává Martina Ehlová.

Psycholog: Myšlenka „dosloužit" k smrti neztratila závažnostPsycholog Jan Lašek

Proč lidé touží po tom zemřít doma? A co to znamená pro jejich rodinu? Na tyto otázky odpověděl psycholog JAN LAŠEK. Domov podle něj umí utlumit špatné vzpomínky a umírající pak odchází smířenější.

Vidíte výhody této péče a v čem jsou ty největší?
Vždycky, když prožívá člověk nějaké trauma, a umírání to nepochybně je také, přeje si ocitnout se v prostředí, které zná, kde se cítí bezpečně, kde má pocit jistoty a sounáležitosti. Tím místem je naštěstí pro mnoho lidí domov.

Uklidňuje tedy umírajícího to, že pobývá doma?
Když bychom sečetli pozitivní i negativní v životě, dá se říci, že pocit domova umí utlumit špatné a nechat v optimistické části paměti to dobré, co jsme tam zažili.

Co znamená pro člověka umírat v domácím prostředí?
Pro člověka samého, který odchází, to znamená jistotu a určitou pozitivní bilanci jedinečného prostředí, kterou sebelépe vybavený nemocniční pokoj rozhodně není.

Jaké pocity mohou mít blízcí nemocného či umírajícího?
Pro rodinu to může znamenat zátěž, ale stará myšlenka „dosloužit k smrti" snad neztratila nic ze své závažnosti. Pečující si uvědomí finalitu života a umírající je mezi svými.

Odkaz na stránky hospice zde