Po volbách v roce 2014, kdy v Dobrušce vyhrála ODS, zasedl do křesla starosty již potřetí za sebou její zástupce Petr Tojnar. Jenže o rok a půl později zažila dobrušská radnice převrat. Vše začalo rezignací místostarosty Petra Lžíčaře (Veřejnost za všestranný rozvoj Dobrušky) na konci února 2016.

Na březnovém zasedání zastupitelé na jeho místo zvolili Petra Sadovského. Na tomtéž zasedání však došlo ještě k zásadnější změně – samotného starosty. Poté, co Petr Lžíčař vysvětlil důvody rezignace, za nimiž stál především přístup Petra Tojnara, který se podle něj nikoho na nic neptá a s nikým nechce spolupracovat, vyzval k jeho odvolání. Po bouřlivé diskuzi a následném hlasování se tak stalo. Na jeho místo byl zvolen právě Petr Lžíčař.

Koho máme na radnici?
Starosta:
Petr Lžíčař (Sdružení nezávislých kandidátů Veřejnost za všestranný rozvoj Dobrušky)

Místostarosta:
Petr Poláček(ODS)
Petr Sadovský (ANO)

Radní:
Oldřich Bittner
Pavel Hůlek

Zastupitelé:
Karel Brázdil
Blanka Čiháčková
Josef Horáková
Josef Jindra
Libuše Kujalová
František Nagy
Helena Sedláčková
Jana Šťásková
Pavel Štěpánek
Petr Tojnar

Výsledky voleb 2014:
1. ODS, 21,57 % hlasů, 4 mandáty
2. Veřejnost za všestranný rozvoj Dobrušky, 17,51 % hlasů, 3 mandáty
3. KSČM, 10,91 %, 2 mandáty

Petr Lžíčař jde do volebního boje i letos. Lídrem kandidátky opoziční ODS je tentokrát Petr Poláček, který ve funkci místostarosty setrval i po „palácovém převratu“.

Zdlouhavé vyřizování na úřadech

„Městská policie se v posledním roce a půl vytratila z ulic a oproti stejným úřadům v okolí si lidé stěžují na průtahy u stavebního úřadu a památkářů. Chybí mi také týmová spolupráce ve vedení města, jako je vzájemná informovanost o veškerém dění včetně společného vyjednávání s partnery, občany a ostatními subjekty,“ upozorňuje na rezervy Petr Poláček.

Zastupitelé a rada podle něj nejsou hlavní tažnou rozvojovou silou města, měli by být daleko více zapojeni do rozhodování o budoucnosti Dobrušky.

„Zastupitelem by neměl být zaměstnanec města, i když to zákon přímo nezakazuje, stále se jedná o střet zájmů, kterým je zasahováno do fungování městských orgánů. Osobní spory pak v žádném případě nesmí ovlivňovat chod města, vztahy s dodavateli, obchodními a společenskými partnery včetně zahraničních,“ přidává další výtky Petr Poláček.

Naopak za úspěch považuje rekonstrukci ulice 1. máje a opravy dalších cest, dokončení a otevření cyklostezky do Opočna, zahájení jednání o společné meziobecní cyklotrase z Podbřezí do Nového Města nad Metují či prosazení cyklotrasy mezi Náchodem a Rychnovem nad Kněžnou jako čtvrté krajské páteřní cyklotrasy. Chválí i úpravy na ČOV, protipovodňové opatření Holobřízek, zprovoznění nového vrtu pro lepší zásobování vodou i přechod provozu Centrálního zdroje tepla Dobruška na štěpku.

Investice do škol i sportovišť

Kladné hodnocení od Petra Poláčka si vysloužilo i investování do stavebních úprav místních základních škol, sportovišť a postupné navyšování rozpočtu na podporu sociální oblasti.

Petr Lžíčař žádný zásadní neúspěch v počinech radnice za dobu svého působení v jejím čele nevidí. Snad jen v nedostatku úředníků.

„Další překážky nám klade stát formou nových a nových zákonů a nařízení. Z toho vyplývá i snížená rychlost přípravy staveb a oprav,“ vysvětluje starosta.

Lidé se nebojí „ozvat se“

Nejvíc si pochvaluje, že se obyvatelé Dobrušky opět nebojí říct svůj názor.

„Veřejné projednávání jednotlivých projektů přináší další nápady a řešení, na které u stolu architekt nepřijde. Také se podařilo udržet nezadluženost města. Za nejdůležitější dokument pro řízení města pak považuji Strategický plán, kde jsme hodně pokročili a připravili jsme jeho projednávání a schválení na začátek nového volebního období,“ říká Petr Lžíčař.

Úspěchem je podle něj také dokončení územního plánu města a všech navazujících územních studií rozvojových lokalit a vypracování matematických modelů vodovodů a kanalizací, které do budoucna usnadní plánování a projektování.

Kromě již zmíněných akcí byla dokončena rozlučková síň, vznikla tři nová dětská hřiště a další je v plánu. Opravami prošly chodníky v několika ulicích a obnovila se jednání s ŘSD o okružní křižovatce u benzinky, stavět se začne snad ještě na podzim.

Na realizaci pak čeká ještě řada studií a projektů vzniklých v poslední době v Dobrušce.

Úspěch
Na kole mimo frekventovanou silnici. Cyklostezka spojující Dobrušku s Opočnem byla otevřena v červnu 2017.

Průšvih
Dobruška doplácí na nedostatek lékařů. Ani přes řadu jednání se nepodařilo přilákat zubaře, kterému město nabízí ordinaci i byt.