Přípravy vyvrcholily v sobotu ráno, kdy se skupinky malých i větších Kašparů, Melicharů a Baltazarů a jejich vedoucích shromáždily v kostele svatého Václava v Dobrušce, kde jim před jejich poutí požehnal páter Jozef Kudla, s nímž si na úvod slavnosti zazpívaly „svoji“ píseň My tři králové jdeme k vám. Pak králové naplnili košíky dary v podobě cukříků, do ruky vzali nezbytnou křídu a po tradičním hromadném pózování na schodišti svatostánku se vydali městem a přilehlými obcemi, aby navštívili domácnosti na svěřené trase. Hvězdy, které přitom nesli, doslova rozsvítily region pod Orlickými horami.

Tříkrálová sbírka ovšem nejsou jen dětští koledníci a dospělí se zapečetěnými pokladničkami, ale také mnoho dobrovolníků, bez nichž by se uspořádání tak rozsáhlé akce nemohlo uskutečnit. Patří k nim řidiči, kteří odvezou děti do vzdálenějších míst, maminky, co napečou dobroty, jež po návratu králů z terénu rychle mizí ze stolů v pastoračním centru, a také stálé charitní dobrovolnice, které v den D vaří čaj, kávu, připraví chlebíčky i další občerstvení a také servírují tradiční, předem uvařený guláš.

Odměnou všem jsou otevřená srdce dárců a výtěžek Tříkrálové sbírky, určený k doplnění nabídky zdravotnických pomůcek v charitní půjčovně, podpoře sociální služby osobní asistence, přímé pomoci rodinám v sociální tísni a rodinám s postiženým dítětem a podpoře aktivit v rámci projektu Adopce na dálku v Indii.

A výtěžek? Předběžné výsledky (bez sumy vybrané v Týništi nad Orlicí) zveřejnila ředitelka Farní charity Dobruška Ing. Jana Poláčková v neděli 12. ledna během slavnostního zhasnutí vánočního stromu na dobrušském náměstí – šestimístná částka poprvé v historii začíná sedmičkou a představuje úctyhodných 724 tisíc korun. Jen v samotné Dobrušce dosáhla výše 213 tisíc korun, tedy o 21 tisíc více než loni.

Gratulace všem, kteří koledovali, pomáhali i darovali, je na tedy místě.

Dana Ehlová