„Ve veřejném představování připravovaných projektů budeme pokračovat. Přesvědčili jsme se, že z řad veřejnosti přicházejí zajímavé nápady, které se v dohledné době mohou odrazit na podobě našeho města,“ uvedl starosta Dobrušky Petr Lžíčař.

Oprava ulice Javorová bude zahrnovat čtyři stavební části: výměnu vodovodního řadu, opravu kanalizace, výměnu osvětlení, obnovu a úpravu zpevněných ploch včetně odvodnění a úprava zatravněných ploch.