V těsném sousedství radnice je umístěna velkoplošná obrazovka, na níž běží program sestavený z vánočně laděných reportáží, zdravic známých osobností a především koled či skladeb, jež připomínají blížící se svátky.

Iniciátoři počinu věří, že touto formou přispějí k vylepšení nálady a většímu optimismu všech, kdo se na chvíli alespoň zastaví před rozzářenou obrazovkou.

Dana Ehlová