Během Slavnostního večera současný starosta města Petr Lžíčař předal stříbrnou medaili Za zásluhy o rozvoj Dobrušky dvěma pedagogům - Aleně Obstové a Miloslavu Güttnerovi.

Alena Obstová více než tři desítky let připravovala zahraniční uchazeče o studium na českých vysokých školách. Profesor Güttner učil na dobrušském gymnáziu od šedesátých let a nevěnoval se pouze škole. Studentům předával lásku k výtvarnému umění. V roce 1968 v Dobrušce uspořádal výstavu věnovanou tehdy téměř zapomenutému geniálnímu malíři - místnímu rodákovi Františku Kupkovi.

Tradiční oceňování výjimečných osobností spjatých s Dobruškou letos bravurně uváděl moderátor, bavič a zpěvák Vladimír Hron. Společně s ním na pódiu vystoupily tanečnice z opočenské a místní základní umělecké školy a taneční skupina Melounci z Domu dětí a mládeže. O pěveckou část večera se společně s Hronem postarali členové souboru Mezissimo ze ZŠ České Meziříčí.

Miroslav Sixta, id