Prý je po nich poptávka. Před stavbou chce však Dobruška zjistit skutečný zájem, ke kterému následně přihlédne při zadání projektu. Jde o investici v řádu desítek milionů korun, kterou by bylo možné částečně financovat pomocí dotačního podprogramu, v rámci nějž je možné získat dotaci kromě jiného i na výstavbu komunitního domu seniorů. Jím se rozumí bytový dům,ve kterém jsou kromě samotných bytů i sdílené prostory určené k podpoře společných aktivit obyvatel domu.

Dotační program vyžaduje, aby dům byl zaplněn nájemníky nejpozději do tří měsíců od ukončení výstavby, je proto nutné, ještě než město přistoupí k zadání projekčních prací, ověřit, zda bude o byty skutečný zájem. „Žádáme občany, které zajímá tato kategorie bydlení, aby podle pokynů vyplnili a odevzdali dotazník," říká místostarosta města Petr Poláček. Dotazník se nachází například na internetových stránkách Dobrušky.