Vláčky, domácí kolejiště, modulové železnice a plastikové a papírové modely si zájemci mohou prohlédnout 29. února od 9 do 17 hodin a 1. března od 9 do 16 hodin. Organizátoři pro návštěvníky připraví také dílny a prodej modelářských potřeb.   (vm)

U Hubálků
Na co kam: Klub Slavětína zve na ples