„Pro lidi je komplikované, že úřad je tady v šesti barácích. Někdo by mohl argumentovat, že nové sídlo bude mimo centrum, ale není to odsud daleko a blízko je i sídliště,“ argumentoval na podzim roku 2018 Miroslav Sixta, současný místostarosta Dobrušky.

Tehdy se mluvilo o tom, že by se úřad přestěhoval už během roku 2019. V současné době jsou hotové stavební úpravy zadního křídla druhého podlaží.

"V závěru loňského roku došlo k přestěhování kanceláře místních poplatků, pohřebnictví a výběru pokut, v polovině ledna se do nových prostor přemístil odbor Obecní živnostenský úřad. Postupně dojde k úpravám dalších částí budovy. Prioritní akcí je příprava instalace výtahu a dále příprava rekonstrukce zadního křídla třetího podlaží," popisuje postup prací starosta Dobrušky Petr Lžíčař.

V průběhu letošního roku se plánuje postupné stěhování odboru finančního a školského, odboru rozvoje města a oddělení informatiky. Zadní křídlo prvního podlaží projde náročnou stavební úpravou prostor pro evidenci obyvatel, vydávání občanských průkazů, cestovních dokladů a matriku. Další stavební úpravy čekají všechna tři podlaží předního křídla budovy. V prvním podlaží vznikne registr vozidel a registr řidičských průkazů, v druhém bude agenda přestupků a prostory ve třetím podlaží budou upraveny pro vedení města - starostu, místostarostu, tajemníka, sekretariát, právníka a BOZP.

"S postupným dokončováním stavebních prací v budově bude průběžně probíhat stěhování příslušných odborů a oddělení. Předpokládaný termín kompletního ukončení stěhování je v roce 2021," dodal starosta.