Ten den - 5. října 1918 - přišel na dobrušskou poštu telegram oznamující, že Rakousko–Uhersko přijalo Wilsonovy mírové podmínky. Poštmistr Malý, člen protirakouské odbojové organizace Maffie, jemuž byl určen, nebyl přítomen a telegrafistka si tuto zprávu vyložila po svém. Po městě se rychle rozšířilo, že je konec války. Lidé slavili a shazovali rakouské orlice. Netušili, že poněkud předčasně.

Událost zaznamenal ve svém humoristickém románu Hráči Karel Poláček: „Je snad obecně známo, že náš národ činně se zúčastnil bourání shnilého Rakouska, že značně přispěl k pádu kletých Habsburků a že se osvobodil z područí černožluté hydry. To se stalo, jak se dovídáme z čítanek, časopisů i ze slavnostních řečí, osmadvacátého října. Toho dne obdrželi jsme samostatnost a rázem stanuli jsme mezi evropskými národy jako rovní mezi rovnými. Pročež se osmadvacátý říjen důstojně oslavuje. Avšak město Dobruška má na domácí revoluci podíl zcela výjimečný. Neboť zde byla prohlášena samostatnost, jakmile do bran městských došla zvěst, že rakousko-uherská vláda uznala čtrnáct bodů Wilsonových.“

Ochotníci z Dobrušky oživili „nepravý převrat“ z roku 1918.
FOTO: Ochotníci z Dobrušky oživili „nepravý převrat“ z roku 1918

„Toho dne shromážděné občanstvo dobrušské zrušilo Rakousko a prohlásilo za obecného jásotu sesazení habsburské dynastie. Ale občané netušili, že tento revoluční akt provedli sami a že takovým způsobem octli se ve válečném stavu s Říší rakousko-uherskou. Druhého dne se probudili a monarchie trvala dál,“ píše Poláček.

Dochovaly se i památné snímky zachycující vzrušující atmosféru onoho dne. Později se prý vedly ve městě ještě vášnivé spory o určení data této události. Nikdo si totiž na něj nemohl vzpomenout. Potvrdit se ho podařilo až o půlstoletí později, a to díky zveřejněným záznamům z deníku jakéhosi pana Vaňka. Ten byl očitým svědkem dobrušského předčasného převratu, když v tu dobu trávil ve městě dovolenou.

Na divadelních prknech ji pak místní spolek F. A. Šubert oživil v historické veselohře Orlíčci v rybníku aneb První světová válka skončila v Dobrušce. Premiéra se uskutečnila na den přesně o 102 let později - 5. října 2020.