Akci pořádá Farní charita Dobruška. Výtěžek z prodeje darovaných věcí bude použit na charitativní dobročinné účely.

Ilustrační foto
Zapojte se do výroby betlému