"Je na ní 600 až 700 podpisů nejen z Běstvin, ale i z Nového Města nad Metují, Dobrušky a okolních vesnic i z Hradce Králové. Zásadní problém projektu je ten, že jak je připravený, není podle našich zákonů. Samozřejmě máme strach hlavně o bezpečí," zdůrazňuje iniciátor petice Zdeněk Bašek.

Centrum chce otevřít římskokatolická církev prostřednictvím Misijní společnosti sv. Vincence de Paul. Lidé, kteří propadli alkoholu, drogám a jiným závislostem se budou v komunitě zapojením se do pracovních činností učit krok za krokem čelit svým obtížím, přejímat odpovědnost, novou důvěru a učit se naslouchat druhým. Centrum bude budováno po vzoru mnoha center po celém světě známé pod názvem Comunita in Dialogo, v Itálii je prý účinnost terapie 85 procent.

"Chceme nabídnout lidský přístup těm, kteří si prošli peklem, kdy žili dvacet třicet let na ulici, bez dokladů beze všeho, vyléčili se, dostali se z toho a chtějí předat své zkušenosti a pomáhat dalším. Závislí jim také budou více důvěřovat než člověku, který si tím neprošel. V komunitním centru nebudou žádní zločinci, ale normální lidé, kteří budou mít zájem změnit svůj život. Bude tam platit nulová tolerance alkoholu a dalších návykových látek. Bude to jediný dům, kde bude osm lidí a nebude se tam pít," říká dobrušský děkan Augustin Slaninka.

"Je zvláštní, že nikomu nevadí to, že v Dobrušce se pije ve dvou podnicích 24 hodin denně a že tam je patnáct narkomanů, kteří se volně pohybují mezi mladými lidmi a kontaktují je," podotýká.

Do roka a do dne?

Centrum má být hotové za rok. "Teď jsme dostali stavební povolení. Budeme dělat první část, kterou je mobilní dům, kde začneme se šesti sedmi lidmi. Jsou to třeba lidé, kteří se vyléčili, ale vrátili se mezi své kamarády do svého bývalého prostředí a potřebují ho změnit, aby do toho znovu neupadli," poukazuje Augustin Slaninka.

"Jak nám projekt na své prezentaci představil pan Slaninka, mělo by tam být ze začátku osm osob, z toho by měli být dva vyléčení klienti z Itálie. Ptali jsme se na jazykovou bariéru, jak to míní řešit a tak dále. Ten princip totiž funguje na tom, že tam jsou dva lidi, kteří si závislostí prošli, jsou vyléčení a pak dohlížejí na ostatní klienty," vysvětluje Zdeněk Bašek.

On ani další kritici takovému principu fungování nevěří. "Snažili jsme se to panu Slaninkovi vysvětlit, přesvědčit ho, aby tam udělal něco jiného. Má velké zkušenosti ze Slovenska, kde postavil několik domů pro potřebné, bezdomovce - to klobouk dolů, ale s tímto nemá žádnou zkušenost. Z toho důvodu projektu moc nedůvěřujeme. Cokoli, z čeho by nešel takový strach, bychom podpořili. V blízkosti bydlí mladá rodina, která má malé děti a ty budou chodit každý den k autobusu okolo tohoto zařízení. Takže jsou nešťastní," dodává.

"Někteří začali vytvářet katastrofické scénáře, že tam klienti centra začnou znásilňovat. Ptal jsem se našeho pátera, kde to funguje už pomalu třicet let při Milánu a v dalších městech, a za tu dobu se tam něco takového nestalo. Ani uvnitř projektu, kde jsou muži i ženy. Chci spolupracovat s krajem a ministerstvem, aby tato mezinárodní komunita se mohla implantovat podle platných zákonů České republiky u nás. Za dva týdny jedu do Kralup, kde je podobná komunita. Ta v Běstvinách by mohla fungovat podle platné legislativy jako komunita v Kralupech," dodává Augustin Slaninka.

Své výhrady má i město Dobruška. "Takto nastavený model komunitní skupiny bez zajištění důkladné a vysoké odbornosti nemá důvěru města Dobrušky. Zastupitelstvo se na posledním zasedání v loňském roce shodlo, že dle odborného posouzení projekt resocializačního zařízení není v pořádku a město ho v současné podobě podporovat nebude," uvedl mluvčí dobrušské radnice Leoš Dragúň.