VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Dobrovolní hasiči také soutěží a organizují zábavu v obci

Potštejn - Zdejší Sbor dobrovolných hasičů slaví tento rok významné jubileum – 125 let od založení sboru hasičů. Dlouholetá a bohatá tradice je zaznamenávána v kronice od r. 1931. V loňském roce byl plán nabitý akcemi a úkoly, které se podařilo zabezpečit a splnit bez problémů za účasti velké většiny členů sboru.

12.5.2009
SDÍLEJ:

Potštejnští hasiči na hasičské soutěži 4. okrsku SDH opět zvítěziliFoto: ARCHIV/SDH

Rok 2008 se začal již tradičně jediným plesem v pátek 25. ledna v sále hotelu Slávie. V dubnu se konalo několik akcí, na kterých se sbor podílel. Turisté pořádali velké setkání pod názvem: Setkávání 2008. V tomto roce si vybrali pro zahájení turistické sezony a zároveň i oslavu 120 let Klubu českých turistů náš malebný Potštejn. V sobotu 26. dubna byl prováděn sběr železa po celé obci, výtěžek je pak používán na pořádání kulturních a společenských akcí nejen pro členy SDH, ale i pro širší veřejnost. Zároveň se prováděl úklid kolem zbrojnice a příprava na „čarodějnice“. Tato již tradiční akce je pořádána na Bělisku a v hasičské klubovně. Opět byly připraveny hry a soutěže pro děti. Nechybělo vyhlášení nejhezčích čarodějnic, což nebylo jednoduché, protože malých čarodějnic přiletělo dost, ale všechny byly nakonec odměněny dobrotami. Dalším, již tradičním a stále oblíbenějším počinem, je otevření stánku s občerstvením během Potštejnské pouti. Tři dny trvající akce je pro všechny, kteří se jí účastní, nejen zábavou, ale hlavně dobře odvedenou prací.

I v tomto roce ČD pořádalo jízdu historického vláčku v rámci pouti, hasiči opět zajišťovali doplňování vody do stařičké lokomotivy na místním nádraží.
Hasiči spolupracují i s majitelkou kempu na Vochtánce Ivetou Walterovou, každoročně se podílejí na Dětském dni a vloni i na poprvé u nás pořádaném setkání Pohádkových říší, které se konalo 30. srpna 2008. Zajišťují stany a hasičské auto pro případ potřeby. Další akcí pro celé rodiny byl o vánočních svátcích Turnaj v šipkách a oslava silvestra s přivítáním nového roku 2009.

Činnost hasičů se ale netýká jen zábavy. Pravidelně se účastní okrskových soutěží a dalších v rámci okresu nebo na pozvání jiných SDH. Okrsková soutěž v r. 2008 se konala 10. května v Pekle nad Zdobnicí. Družstvo ve složení : Jiří a Jan Lovětinští, Pavel a Petr Šimkovi, Tomáš Zahradník, Jar. Štěpánek nejmladší, Michal Hudousek a Martin Stoček opět obhájilo prvenství. Od roku 1998 je to již 10. vítězství za sebou (pouze v r. 2006 první místo neobsadili). V září se družstvo účastnilo oslav 120 let SDH v Pekle nad Zdobnicí, kde proběhlo nesoutěžní ukázkové cvičení.

Dobře připravení hasiči museli vloni zasahovat pouze u jednoho menšího požáru kůlny 27. března v Koutech. Planý poplach byl vyhlášen 3. srpna, kdy si obyvatelé domova seniorů všimli zvláštního kouře na hradě. Tři hasiči se na hrad dostavili i s has. autem. Šlo jen o klam, za hradním kopcem stoupala z lesů mlha.

Zdena Pavlíková, kronikářka

Pokračování…

Potštejnští hasiči slaví tento rok své velké jubileum – 125 let od založení sboru hasičů. Dlouholetá a bohatá tradice je zaznamenávána od r.1931 v kronice, z které vybíráme to nejzajímavější.

Psal se rok 1884 , kdy se sešli tři vážení občané Potštejna , pánové Josef Rychtr -sládek na zdejším pivovaře, Josef Macák- zahradník u velkostatku a majitel hostince pan Karel Hostinský. Snaha založit hasičský sbor se u občanů obce setkala s velkým ohlasem a tak 4.června 1884 byla svolána občanská schůze a založen sbor, do které vstoupilo 42 členů. Bez finančních prostředků, ale s nadšením začal sbor pracovat. První stříkačka byla zakoupena ze sbírky nejen členů, ale i veřejnosti. Tato stříkačka byla pak v r.1904 nahrazena novou a to při příležitosti 20let trvání sboru. Každá důležitá událost je zapsána, chybí pouze léta I. a II. světové války.

Např. v r.1924 byl v Potštejně pořádán župní sjezd spojen s krajinským sjezdem samaritánským a to byl na venkově opravdu něčím výjimečným. Přes 900 krojovaných hasičů a družina samaritánů ze slezské Opavy. Tato veliká akce napomohla k nákupu motorové stříkačky a osobního automobilu, který zajišťoval dopravu stříkačky k místům požáru. V r.1930 až 1931 byla vystavěna hasičská zbrojnice, která prakticky slouží dodnes.
Nejvíce požárů postihlo obec v r.1936 a 1937 – celkem 7. Největší pak v r.1957, kdy shořel dřevěný most přes trať , v r.1959 požár hospodářské budovy p.Sloupenského v Brné, v r.1963 domek p.Kalouse v Lázeňské ulici, 1986 včelín p.Zabloudila, v r.1990 dům p.J.Frydrycha. V posledních 20ti
letech, pak vyhoření domu čp.108 – Suchánkova hospoda v r.1990.

Mimo to likvidace požárů hasičský sbor zasahuje i u přírodních katastrof , jako povodně, či polámané stromy při vichřicích apod. Povodně v r.2002 máme všichni v dobré paměti,náš sbor poskytl finanční a materiální pomoc malé obci v jižních Čechách Majdaléna. Z kroniky by se dalo vypsat mnoho zajímavostí, teď se však v krátkosti budeme věnovat posledním letům. Činnost hasičů je velmi bohatá a rozmanitá. Již dlouholetou tradicí je zahájení nového roku pořádáním hasičského plesu, výroční valnou hromadou , obvykle v lednu , začíná další rok práce. Pravidelnými každoročními akcemi jsou dále sběr železného šrotu v obci, v zimě úprava ledové plochy-kluziště pro děti a spousta kulturních akcí : pálení čarodějnic, spolupráce s kempem Vochtánka na akcích pro děti, jako je Dětský den. Oblíbená akce při pořádání slavné potštejnské pouti a to stánek s občerstvením v areálu has.zbrojnice a posezením pro návštěvníky.

Nechybí akce pro členy sboru a jejich rod.příslušníky . Letos to byl např.výlet do Moravského krasu. Dále spolupráce při pořádání turistických akcí. Např. v loňském roce 13.dubna při zahájení turistické sezony a zároveň oslavě 120 let Klubu českých turistů a poslední víkend v srpnu 2008 při prvním setkání Pohádkových říší. Obě tyto akce byly nad očekávání úspěšné po všech stránkách. Činnost hasičů se ale netýká jen zábavy. Pravidelně se zúčastní jedno či dvě soutěžní družstva hasičských soutěží v rámci 4.okrsku SDH a dalších soutěží v rámci okresu. kdy se umisťují na předních místech. Od r.1998 to bylo např. již desáté vítězství / kromě roku 2006/ v řadě. Protože se dobře starají o hasičskou techniku, jsou vždy připraveni k účasti na těchto kláních, ale i k případným zásahům při požárů atd. Právem jsou pyšní na své hasičské auto- cisterna s vodním dělem, jménem TONÍK, které ač již pár let má za sebou, dokázalo urazit cestu až do rakouského Pottensteinu, kam byla obec Potštejn a has.sbor pozván na otevření tamní zbrojnice a této slavnosti se 2. a 3. září 2007 účastnilo cca 10 hasičů s manželkami.

Hasičská zbrojnice a obzvláště klubovna je nepřetržitě využívána samostatným sborem, jsou zde pořádány sportovní akce – sledování hokeje, turnaj v šipkách, zábavy pro děti, ale i oslavy životních jubileí členů i občanů . Velice dobrá je spolupráce s obecním úřadem, který tuto klubovnu využívá nejen k veřejným zasedáním , ale i jako volební místnost apod. Klubovní místnost zdobí vitrína, která ukrývá Hasičský prapor , zhotovený k výročí 120.let . Na lícní straně je Svatý Florián, patron hasičů a na druhé straně je jméno sboru s letopočtem 1884-2004. Přesto, že členská základna čítá jen 29 členů, aktivita sboru je hodnocena kladně nejen Obecním úřadem, ale i občany Potštejna. Z výběru těch největších akcí je nadšení pro dobrovolnou činnost znát. Při veškeré činnosti je sbor podporován obecním úřadem a potštejnští hasiči na oplátku velice dobře reprezentují svou obec.

Koncem září se konala členská schůze, na které byl zvolen nový starosta SDH a provedeny změny v obsazení ostatních funkcí ve výboru. Novým starostou byl převážnou většinou hlasů zvolen Miloš Sloupenský.

125.výročí založení SDH v Potštejně.

Protože letos opět slavíme výročí založení sboru, probírala jsem se kronikou a vybrala pár záznamů z let , které pro zajímavost končily číslicí 9 .
Kronika byla založena až v r.1934,kdy si sbor připomněl 50let svého trvání, takže události od založení sboru jsou souhrnně zaznamenány až po tomto roce a to ještě jen asi nejzajímavější události. Zápisy nejsou vedeny rok po roce. Takže namátkou.: v r.1929 byl zakoupen osobní automobil od gener.ředitele pojišťovny Moldavia Generali , pana Zity za 23 tisíc. kroun českých. Byla tak zajištěna doprava stříkačky na místo požáru. Splaceno bylo v r.1933. léta 1938 – 1945 nejsou zaznamenána z důvodů 2.svět.války.Obnova práce sboru v roce 1946. R.1949 se slavnostní schůze k 65. výročí konala v hotelu Slávie. Oslava byla spojena se župním sjezdem a proběhlo cvičení Pod lipami.

V r.1959 při slavnostech 75.let sboru byla na oslavách a cvičení pod lipami velmi malá účast. Členové přispěli každý 30,- Kč, aby mohl být finanční schodek urovnán. V tomto roce byl velký požár u pana Sloupenského v Brné, kdy hořely hospodářské budovy, ale Potštejnskému a Sopotnickému has.sboru se podařilo oheň omezit a zabránit tak větším škodám. V roce 1969 činnost sboru stagnovala. Z ohledem na politické změny došlo pak v.1970 ke změně ve složení výboru . Starostou tehdy „ předsedou „ sboru se stal náš dosavadní člen br.Jaroslav Štěpánek, který tuto funkci zastával až do r.1987.

R.1979 – V rámci oslav 95. let , proběhlo dvakrát cvičení – dálková předávka vody – od zdroje ke zdroji – první Potštejn-Kouty, druhé Potštejn-Brná.
Též sbor zasahoval u třech požárů v obci. ( tráva v Brné, na skládce odpadků nad křižovatkou a v domě p.Pivce.) R.1989 hojně je využívána společenská místnost, která byla postavena v letech 1985-1986 , např. zde proběhla Diamantová svatba manželů Jehličkových, tehdy nejstarších členů sboru. Opět rok 1989 s velkými politickými změnami a ta se dotkla i naší organizace v r.1990 byla požární organizace přejmenována na nynější Sbor dobrovolných hasičů.

1999 velmi úspěšný rok – Po třetí v řadě naše soutěžní družstvo vyhrálo okrskovou soutěž v Doudlebech nad orlicí. Své 115. výročí založení spojil s oslavami 120 let základní školy a uskutečnilo se ukázkové cvičení na hřišti na Bělisku s předvedením veškeré techniky.
Byl proveden zásah u požáru bývalé Suchánkovy hospody.

Rok 2004 – kdy jsme oslavili 120 výročí měl náš sbor 38 členů. Konala se velké slavnostní schůze v hotelu Slávie a v září pak velká a úspěšná akce – předávka vody z louky pod hradem na hrad. Zúčastnilo se celkem 9 sborů z okrsku č.4 a akce měla pokračování v hašení opravdového požáru hospodářské budovy p.Hájka v Merklovicích. Byla tak sice narušeno posezení a zábava , která po akci na hradě pokračovala v hotelu Slávie, ale byla prokázána připravenost všech sborů v okolí , kdykoliv úspěšně zasáhnout u požáru.

A máme tu rok 2009 a 125. výročí založení sboru. Oslavy se budou teprve připravovat a plánují se na září. Oslavy budou spojeny s akcemi pořádanými obecním úřadem, základní školou a těl.jednotou Sokol v Potštejně. Zatím se změnilo složení výboru, do čela sboru nastoupili mladí členové , kteří nadále povedou sbor dopředu, budou jistě dobře reprezentovat sbor na veřejnosti, svou prací přispějí k dobrému jménu nejen sboru, ale i Potštejna, tak jako to bylo za starostování br.Petra Šimka, který toto funkci vykonával 16 let. Nejstarší zasloužilí členové has.sboru: Václav Videnský , nar.1926 , v letech 1978-2003 = 25 let byl členem výboru a kronikářem. Jaroslav Štěpánek , nar. 1928 – starosta sboru 28 let v letech 1969 – 1987. Jiří Šulc, nar.1937 pokladník 27 let od r.1980-2007.

12.5.2009 VSTUP DO DISKUSE
SDÍLEJ:

DOPORUČENÉ ČLÁNKY

Bára Štěpánová.

V Rychnově chystají „Večer plný krásy a splněných přání“

Evropské centrum na testování leteckých motorů má pravděpodobně na hradeckém letišti vzniknout na sklonku letošního roku. Přestože se jedná o unikátní projekt mimo jiné pod patronátem ČVUT,  u zástupců místních samospráv jeho vybudování vyvolává otazníky,

Centru vývoje a testování leteckých motorů už nestojí nic v cestě

Nepoctiví stánkaři jsou i podél cyklostezek

Hradec Králové - Nepoctiví obchodníci číhají i na cyklisty na cyklostezkách, zjistila v létě Česká obchodní inspekce. Při 18 kontrolách stánkařů podél nejoblíbenějších tras, zjistila, že polovina z nich porušila předpisy, tedy že zákazníky šidila.

Nová lanovka v Černém Dole už má sedačky, vyhlíží zimní sezonu

Královéhradecko, Černý Důl - Na sjezdovce v Černém Dole se rozjela nová čtyřsedačková lanovka. Je největší letošní investicí SkiResortu Černá hora - Pec, do něhož areál patří. Zatím jen ve zkušebním provozu, bez cestujících.

OBRAZEM: Právě jsme se narodili

Rychnovsko - Vážení rodiče, díky vstřícnosti rychnovské porodnice vám přinášíme fotky nejmladších Rychnováků. Každý týden náš fotograf fotí nově narozená miminka.

Šachisté vstoupili do nové sezony

Rychnovsko - Úvodním kolem odstartovala Krajská soutěž – skupina východ šachových družstev.

Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2005 - 2017, všechna práva vyhrazena.
Používáme informační servis ČTK. Kontakt na redakci.
Publikování nebo šíření obsahu Denik.cz je bez písemného souhlasu
VLTAVA LABE MEDIA a.s., zakázáno.
Marketingové podmínky. Cookies. Zrušit oznámení