Trivium Plus v roce 2014 zažila řadu změn. Kromě investic a úprav, přišla i ocenění. Chválila ji školská inspekce i krajský úřad

Náklady se vyšplhaly k několika milionům korun, většinu z nich však pokryly dotace.

Zateplení obvodového pláště budovy, zateplení stropu, výměny části střešní krytiny, výměny vstupních dveří, celková výměna ústředního vytápění a výměna zdroje tepla přišla na více než tři miliony sto tisíc korun. Dotace pokryla devadesát procent této sumy.

„Dříve se topilo kotlem na černé uhlí, ale ten byl nyní vyměněn za automatický na peletky," okomentoval změny starosta Dobřan Michal Moravec.
Stavební úpravy na škole probíhaly v létě, tudíž rozhodně nenarušily výuku.

Vítězství pomohlo upravit okolí

Zateplení a další úpravy na budově však nebyly jedinou změnou, kterou škola v roce 2014 zažila. K úpravám došlo i v jejím okolí a uvnitř samotné budovy.

Venkovní úpravy vyšly zhruba na sedm set tisíc korun. Dotace činila šest set tisíc. „V okolí školy byly vyměněny a doplněny stávající obrubníky a betonové dlažby a položen nový asfaltový kryt," popsal starosta Michal Moravec.

Tato akce podle jeho slov probíhala od konce srpna do 10. října.

„Dotace byla poskytnuta z Ministerstva pro místní rozvoj z Programu obnovy venkova za získání bílé stuhy v soutěži Vesnice roku 2013," podotkl starosta Michal Moravec.

Obec získala bílou stuhu

Této soutěže se obec v roce 2013 zúčastnila poprvé a hned s velmi dobrým výsledkem. Bílá stuha se uděluje za skvělou práci s dětmi a mládeží. Porotu tehdy zaujala právě základní škola.

„Líbila se nám přátelská atmosféra, která v ní panuje, a přístup učitelů k žákům," nechala se tehdy slyšet místopředsedkyně komise Drahomíra Kuběnková, starostka Vrbice, obce, která byla absolutním vítězem soutěže v roce 2012.K úpravám došlo i v budově dobřanské školy. Zde se suma vyšplhala k půl milionu. Část zaplatila škola, část obec.

Místní šatny byly opraveny, zvětšeny a dostaly nové vybavení. Školní družina se změnila na novou třídu. V několika třídách bylo opraveno osvětlení.

„Úpravy zahrnují nové podlahy v několika učebnách, kuchyňce, a ve družině, výměnu vnitřních dveří ve družině a nových učebnách a vybavení všech učeben dataprojektory a notebookem, ale také rekonstrukci a výměnu školního rozhlasu s multifunkčním zvoněním. Všechny třídy byly navíc vymalovány," popsal starosta Michal Moravec.

V listopadu se uskutečnila ve školce a škole komplexní inspekční kontrola. Škola získala nejvyšší možnou „známku" na hodnotící škále České školní inspekce a byla označena v mnoha oblastech jako „příklad dobré praxe" a celkově jako škola nadprůměrná. Další úspěch přišel 10. prosince, ve výroční den podpisu Všeobecné deklarace lidských práv, kdy byla společná práce žáků 9. ročníku ZŠ a MŠ Trivium Plus Dobřany vyhlášena jako nejlepší v soutěži pořádané Královéhradeckým krajským úřadem. V tématu 17 základních lidských – dětských práv děti porovnaly svůj život se životem dětí z období holocaustu.

„Na samotném vyhlášení nás kromě našeho prvenství velmi zaujala prezentace organizace Unicef, která byla partnerem soutěže. Oslovily nás silně příběhy dětí z Belize, Bhútánu i oblastí Afriky. Víme teď, že pomáhat je nutné a že to má smysl. Naši práci si můžete prohlédnout ve vestibulu Královéhradeckého krajského úřadu," zní stanovisko školy.

K dnešnímu dni Trivium Plus navštěvuje 153 žáků, kapacita školy je zcela zaplněna, osmaosmdesát procent žáků do Dobřan dojíždí z okolních obcí, mateřskou školu navštěvuje devětadvacet dětí, což je také plná kapacita.

„Výsledek inspekce i další úspěchy školy dokládají, že velké investice do ní nejsou zbytečné a vyplácí se. V Dobřanech máme vynikající školu a je vidět, že její ředitel je opravdu člověk na svém místě. Jsem moc rád, že naši školu vede a mohu s ním spolupracovat," dodává starosta Michal Moravec.