„Populace stárne v celé republice, takže přibývá lidí, pro něž se stává běžný pohyb po veřejných prostorech problémem. Takováto opatření jsou již v dnešní době u většiny zdravotnických zařízení zcela běžná,“ vysvětlil důvody této investice Petr Hudousek, starosta Rokytnice v Orlických horách. 

Zařízení bude mít podobu pozvolné nájezdové rampy, kterou budou moci využívat vozíčkáři, maminky s kočárky i další lidé, jimž dělá výstup po schodech problémy. Chodníček bude mít délku téměř 20 metrů a na jednom místě bude mírně lomený.

„Současný stav je velice neuspokojivý, protože do budovy vedou strmé schody. Navíc budou ve vstupu instalovány automatické dveře na fotobuňku,“ uvedla Jana Gärtnerová z odboru výstavby a životního prostředí na rokytnické radnici.

Vedle zlepšení dostupnosti lékařské péče pro řadu občanů bude mít chystaná úprava i estetický a krajinotvorný dopad. V okolí střediska se totiž počítá s revitalizací zeleně. Dojde k výsadbě dřevin i obnově travnatých ploch. Zlepší se tak venkovní prostředí budovy, která bezprostředně sousedí s městskou památkovou zónou.

V uplynulých dnech se odbyla většina nutných administrativních kroků a realizaci stavby tak již nic nestojí v cestě. Město pro tento záměr vypsalo výběrové řízení a ze tří uchazečů vzešla vítězná firma.

Předložené nabídky byly posuzovány výhradně podle ceny. Celková maximální cena byla stanovena na 770 000 korun bez DPH. Do tohoto limitu se nakonec vešla pouze vítězná firma.

Z celkové sumy bude navíc zhruba 60 procent hrazeno prostřednictvím dotace z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Smlouva s vítěznou firmou byla již posvěcena na pondělním zasedání městského zastupitelstva.

„V pátek pojedu podepsat smlouvu s dodavatelem stavby a v příštím týdnu na místě dojde k předání staveniště,“ popsal další vývoj starosta. Stavební i zahradnické práce by měly být dokončeny do půlky června.

Úpravou vstupu záměry radnice s tímto objektem nekončí, protože již existuje projektová dokumentace na další investice. S opravou chodníků či vjezdů do garáží bude ale nutné vzhledem k finančním možnostem menších sídel zatím počkat.