Po tomto datu musí mít každý občan, a tedy i dítě, svůj průkaz totožnosti. To znamená cestovní pas nebo k cestám do států Evropské unie lze kromě cestovních pasů používat také platné občanské průkazy, které se nyní vydávají již i dětem mladším patnácti let. Tento občanský průkaz stojí padesát korun a je vydáván na pět let.

Ministerstvo vnitra doporučuje, aby dítě mladší patnácti let, které cestuje společně s rodičem po Evropské unii, bylo vybaveno svým vlastním cestovním dokladem, i když je zapsáno v občanském průkazu svého rodiče. Občanský průkaz totiž slouží jako cestovní doklad pouze pro jeho držitele.

Další možností je dítěti do patnácti let koupit cestovní pas se strojově čitelnými údaji, který platí pět let a stojí sto korun. Rovněž mu lze pořídit pas bez strojově čitelných detailů, který se vydává na půl roku a jeho cena činí tisíc korun.