Konkrétně na sídlišti od krytého bazénu, v ulicích Mírová, Solnická, Družstevní, Za Univerzitou, Orlická, Laichterova, Domašínská, Na Příčnici, Javorová včetně domu pečovatelské služby, bytového domu Na Příčnici a základní školy Františka Kupky, dále v Křovicích, Běstvinách a Dolech.

Do těchto míst tak vyjely pojízdné cisterny, aby zajistily náhradní zásobování vodou. Po obnovení dodávky pitné vody bude provedena kontrola a odkalení vodovodní sítě.