Díky tomuto projektu došlo ke snížení emisí CO2 o skoro 136 tun za rok a k úspoře energie asi 2 446 GJ za stejné období.

Celkové náklady na stavbu přesáhly deset a půl milionu korun, přičemž uznatelné náklady  po odečtení úspor za pět let činily více než 6,3 milionu. Škola však získala dotaci 5,7 milionu a město Týniště zaplatilo zbytek.