„Hlavním důvodem chystané investice je vyšší obsah železa v pitné vodě. Tento problém se táhne již delší dobu a když rozhodnutí Evropské komise zmařilo původní projekt, rozhodli jsme se zajistit kvalitní vodu vlastními silami," řekl starosta Petr Tojnar a zdůraznil, že jde o jeho osobní prioritu.

Ve snaze zajistit občanům dodávky kvalitní vody i pro budoucnost se však připravuje mnohem levnější alternativa, než byla ta původní.

Rozdíl cen je v desítkách milionů

„Hodláme zrekonstruovat stávající úpravnu pitné vody a vybavit ji moderními technologiemi. Kapacita zařízení bude nastavena tak, aby reflektovala budoucí rozvoj města i plánované připojení některých menších obcí do vodovodní sítě," vysvětlila Iva Lánská, vedoucí odboru rozvoje města Dobrušky, s tím, že dosavadní zdroj, který se nachází mezi obcí Semechnice a dobrušskou částí Mělčany, je dostatečně vydatný.

Rozdíl oproti dřívějšímu projektu je tedy hlavně v jeho rozsáhlosti. Původně se totiž počítalo se zapojením mnohem širšího území. Důsledkem změny tak mají být podstatně nižší náklady, které by se měly dostat pod částku deseti milionů korun bez DPH. Stavba nové úpravny pitné vody na „zelené louce" by oproti tomu vyšla zhruba na 35 milionů korun.

Do roka má být vše hotovo
Pokud půjde vše hladce, už zhruba za rok by občany Dobrušky mohla železitá voda přestat trápit. „V nejbližší době bychom chtěli poptávat projektanta i realizátora této akce. Všechny práce na objektu bychom chtěli stihnout ještě v příštím roce," dodala Iva Lánská.
Starosta města dává jejím slovům za pravdu. „Na přípravách se v tuto chvíli usilovně pracuje. Věřím, že rekonstrukce úpravny bude dokončena v roce 2013," uzavřel Petr Tojnar.

V návaznosti na tuto akci by měl v příštích letech vzniknout ještě druhý vodojem s kapacitou 500 metrů kubických a došlo by i na výměnu armaturní komory.

Do doby realizace projektu by měly odběratelům odlehčit od problému alespoň odkalovací ventily.