Ropná skvrna se objevila na přítoku řeky Zdobnice. Rychnovští hasiči a jejich dobrovolní kolegové z Vamberka vyjížděli v pondělí navečer k likvidaci události, která se stále monitoruje.

„Došlo k menšímu úniku oleje z areálu bývalé masny. Jednotka v noci provedla prvotní zachycení úniku pomocí sorpčních hadů. Přes den jsme se státní a městskou policií, Městským úřadem Vamberk, referentem životního prostředí z Rychnova a správcem toku provedli průzkum celého objektu. Našli jsme únik, který jsme zastavili a provádíme sběr uniklého oleje pomocí sorbentu. Únik není nijak masivní, byl v řádu litrů. Případ dál bude řešit Inspekce životního prostředí. Příčinou zřejmě bude špatný technický stav objektu,“ řekl velitel zásahu rychnovských hasičů Michal Kalous. „Nebezpečí již nehrozí, my látku budeme dál zachytávat až do středy, jak jsme se domluvili se správcem toku,“ dodal.

„K výraznějšímu znečištění prostředí nedošlo, ohrožení vod nenastalo, jednalo se o malé množství látky, která unikla potrubím z kanalizace do Merklovického potoka. Inspekce zahájí s majitelem objektu řízení, aby vše zabezpečil,“ doplnil vedoucí rychnovského odboru životního prostředí Luboš Meloun, jenž se na místo nehody rovněž dostavil.