Opravdu netradiční podívanou pro všechny návštěvníky častolovického hřbitova připravilo ve čtvrtek 28. a v neděli 31. října občanské sdružení Spolek přátel Častolovic. Kromě samotného místa posledního odpočinku bylo v Častolovicích možné v nynější době uctívání památky zesnulých navštívit i kapli svaté Máří Magdalény.

Různé generace

Členové a příznivci spolku nejprve provedli vyčištění prostor a nezbytnou údržbu pro většinu lidí neznámé kulturní památky, přičemž stěžejní část prací se odehrávala v době plánovaného podzimního úklidu obce v sobotu 23. října. V tento den se v 9 hodin před hasičskou zbrojnicí v Častolovicích sešla „prapodivná“ směsice lidí čítající děti, mládežníky, osoby v produktivním věku i důchodce, z jejichž oděvů i prvotního nadšení pro práci bylo zřejmé, že jsou ochotni vykonat něco užitečného. A to se vskutku stalo.

Po netradiční taneční vsuvce manželů Albrechtových se první skupinka vydala uklízet ulici Havlíčkovu, U Konopáče a přilehlou Bažantnici. Na dva zdatné chlapíky čekalo vyčištění přelovů u železniční zastávky ve směru na Kostelec nad Orlicí, a nejpočetnější kolektiv dobrovolných brigádníků se zaměřil na úklid již zmiňované hřbitovní kaple sv. Máří Magdalény. A tak se v Častolovicích zkrátka sbíralo, třídilo, převáželo, zametalo, škrabalo, smýčilo, vytíralo, trhalo a brousilo.

Zda se společné dílo hrstky nadšenců podařilo, mohly přímo v obci a následně i v kapli sv. Máří Magdalény posoudit zástupy překvapených návštěvníků.
Jejich počet dosáhl bezmála pěti set osob. Akce by se nemohla uskutečnit bez vstřícnosti a laskavého svolení Římskokatolické farnosti Častolovice. Již teď lze prozradit, že podobný počin připravují členové spolku i na letošní Vánoce.⋌Jiří Václavík