Pouze jediný přístup z chodníku a po schodišti měla původně Základní a mateřská škola v Orlickém Záhoří, což pro handicapované znamenalo problém. Podařilo se ho však vyřešit. Škola získala díky příspěvku 245 tisíc korun od Nadace ČEZ bezbariérový přístup do školy i na školní zahradu.

„Jsme nejmenší škola v Královéhradeckém kraji a jsme rádi, že díky příspěvku Nadace ČEZ máme zajištěný přístup do budovy školy a školní zahrady pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace a splnili jsme požadavek na bezbariérovost veřejných budov. Projekt je přínosem především pro handicapované, ale i pro rodiče, učitele, spolužáky, nebo kamarády, prostě pro všechny, kteří navštěvují budovu školy za účelem výuky, činnosti v kroužcích, sportu, nebo i stravování,“ pochvaluje si starosta obce Vojtěch Špinler.

Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby zastřešila svou dárcovskou činnost. Několika grantovými programy podporuje sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivně spolupracuje s regiony.

Škola v Orlickém Záhoří patří k těm menším. Mateřinku tvoří jedna třída a základní škola funguje jako malotřídní, děti se v ní vzdělávají od prvního do pátého ročníku. Může si tak dovolit individuální přístup a lépe s žáky pracovat podle jejich individuálních potřeb.

Nadace v minulosti podpořila i Speciální školu Neratov v Bartošovicích v Orlických horách, v jejich původních prostorách přispěla 270 tisíci korunami na pořízení výtahu. Budova bývalé bartošovické školy v současné době slouží jako mateřinka a denní stacionář. Žáci speciální školy se od loňského září učí ve zcela nové budově vystavěné v sousedství.