Celkem 31 studentů šestých ročníků lékařských fakult si mezi sebe rozdělí 4,1 milionu korun a po absolvování lékařské fakulty nastoupí do specializačního vzdělávání v některém ze čtrnácti vybraných nejpotřebnějších oborů v nemocnicích v kraji.

„Na čtyři roky jsme tak pro nemocnice v kraji zajistili 31 nových lékařů. Vzhledem k tomu, že stipendisté budou pracovní smlouvy uzavírat až po ukončení akademického roku, zatím není známo, ke kterým poskytovatelům zdravotních služeb na území Královéhradeckého kraje nastoupí,“ uvedl náměstek pro zdravotnictví Aleš Cabicar.

Studenti se zavazují pracovat na akreditovaném pracovišti poskytovatele zdravotních služeb na území hradeckého kraje ve zvoleném oboru po dobu 48 měsíců ode dne vzniku pracovního poměru podle uzavřené pracovní smlouvy nepřetržitě. Jeden student šestého ročníku může získat stipendium ve výši 150 tisíc korun, pokud bude po dokončení studia zařazen do specializačního vzdělávání v oborech vnitřní lékařství, pediatrie, anesteziologie a intenzivní medicína, gynekologie a porodnictví a radiologie a zobrazovací metody. Jsou to obory, které aktuálně trpí největším nedostatkem lékařů.

Ilustrační foto.
Pěstitelé ovoce sčítají milionové škody po květnových mrazech