Nápad s názvem Čistá řeka z Orlických hor až do Labe se týká dvou horských toků, Divoké Orlice a Bystré, jež je přítokem Metuje. „V katastrálním území Kunštát bychom chtěli postavit tři moderní čističky na místech těch stávajících, které už dosluhují. Kvalita vody v Divoké Orlici by se tím zlepšila," vysvětlil záměry Orlického Záhoří starosta Vojtěch Špinler.

Má evropský význam

Nejvýše položená obec v Orlických horách své plány koordinuje s Lewinem Klodzkim. V tamní části Jerzykowice Wielkie dosud chybí kanalizace a splašky jsou vypouštěny do řeky Bystré. Tomu by měla zabránit výstavba více než dvoukilometrové kanalizační sítě. Akce na české straně má vyjít na více než pět milionů korun, na polské na trojnásobek.

Podobné aktivity ochranáři samozřejmě vítají, i když jejich dopad prý nelze přeceňovat. „Horní tok Orlice je přírodního charakteru, takže má velkou samočistící schopnost. Stávající čističky už ale nesplňují limity dané nařízením vlády. Navíc se jedná o evropsky významnou lokalitu s výskytem vranky obecné a mihule potoční," uvedla Radka Jakoubková, vodařka ze Správy Chráněné krajinné oblasti Orlické hory.  Plány horských obcí na zlepšení životního prostředí se ale netýkají pouze kanalizace.

Rozhodnou v únoru

„Ve spolupráci s jinou polskou obcí jsme připravili projekt na zavedení vodovodu do odlehlejších lokalit. V nich si lidé musí hloubit studny, jejichž množství hrozí narušením spodních vod. Každá z nich je navíc potenciálním zdrojem znečištění," řekl Vojtěch Špinler s tím, že na české straně se projekt týká katastrálních území Kunštát a Jadrná.

Zda se kvalita horských vod v dohledné době zlepší, se ale teprve ukáže. „Monitorovací výbor bude předložené žádosti hodnotit zhruba v polovině února. Těm úspěšným pokryje 85 procent nákladů dotace z operačního programu přeshraniční spolupráce. Český žadatel může ještě získat pětiprocentní dotaci ze státního rozpočtu," uvedl Roman Klíma z Odboru grantů a dotací na krajském úřadě.