„Ve čtyři hodiny deset minut ráno od Vamberka přijíždí první obrněné auto Rudé armády a za ním v nepřetržitém sledu a přesném pořádku tanky, auta, motocykly i obrněné vozy," říká zápis, který je zveřejněn v publikaci o Doudlebách nad Orlicí.

V květnových dnech roku 1945 také na mnoha místech vzal spravedlnost do rukou samotný lid.

„Během dopoledne jsme svědky nevkusné podívané. Obě udavačky s ostříhanými vlasy s kápošpiclem mezi sebou, tento s papírovým hakenkrajcem na zádech, všichni tři jsou pak se zdviženýma rukama voděni fanatickým zástupem po ulici," píše se v kronice.

Rudoarmějce lidé vítali s nadšením, jinak tomu nebylo ani v Doudlebách nad Orlicí.

„Po dlouhé a unavující jízdě uchyluje se jedna sovětská autokolona na louku u velkého splavu k odpočinku. Sotva se v řece opláchli, již jsou obklopeni zástupem dětí a dospělých. Ráno však marně se rozhlížíme. Před úsvitem pokračovali za svým cílem," říká zápis v kronice.

Z květnových dnů pochází také poslední zápis, který se nachází v publikaci o obci: „29. května byla nalezena v zámeckém parku mezi tratí a struhou mrtvola majora Karla Brandesa, který pravděpodobně prchnul ze zajateckého transportu, a byl na útěku postřelen. Pohřben byl na místě nálezu," říká kronika.